Kruidenland met gras

28-03-2016

 • Akkerhoornbloem
 • Beemdlangbloem
 • Duizendblad
 • Echte koekoeksbloem
 • Gestreepte witbol
 • Gewone hoornbloem
 • Gewone margriet
 • Gewoon biggenkruid
 • Gewoon duizendblad
 • Gewoon reukgras
 • Gewoon struisgras
 • Knoopkruid
 • Moerasrolklaver
 • Paardenbloem
 • Pinksterbloem
 • Ratelaar
 • Rode klaver
 • Rood zwenkgras
 • Scherpe boterbloem
 • Sint Janskruid
 • Smalle weegbree
 • Veldlathyrus
 • Veldzuring
 • Vogelwikke
 • Witte klaver
   

Een perceel waar altijd geweldig veel grutto´s broeden en kuikens grootbrengen was vorig jaar door het waterschap vol bagger gestort. Wat te doen? Zie het als een kans! Op 25 maart is het perceel opnieuw ingezaaid. Eigenlijk is het beeld van kruidenrijk grasland niet correct. 50% van het zaad zijn inheemse weidebloemen -dit wordt kruidenland met gras!

De koeien van Koos Langelaan gaan deze kruiden eten. Een rijke variatie aan kruiden in het dieet zal veel doen voor de gezondheid van de koeien. Bovendien wordt van de melk van de koeien die dit eten onze streekkaas gemaakt!

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »