Vlinders en bijen op akkerranden in het Gooi

07-09-2021

De vlinderstichting heeft in 2019 en 2020 onderzocht wat de effecten zijn van de vele bloemenranden waarmee ons collectief het Gooi versiert op insecten.

Niet alleen vlinders, ook andere insecten werde onderzocht.

LEES HIER HET RAPPORT

In het onderzoek werd gekeken naar het verschil tussen akkers met bloemrijke randen en zonder.

Conclusies:

  • Significant meer dagvlinders en bloembezoekende insecten;
  • Significant meer soorten insecten;
  • Significant meer zweefvliegen waarvan de larven leven van luizen in het aangrenzende gewas -dat komt de oogst ten goede.

Er is niet gemeten wat het effect is op grote schaal, voor de wijde omgeving -we blijven nieuwsgierig!

Aanbevelingen:

  • inheemse kruiden verdienen de voorkeur;
  • punt van aandacht: honingbijen uit bijenkasten verdringen andere soorten;
  • meerjarige randen bieden een jaarrond effect dat eenjarige randen missen;
  • vroeger inzaaien kan beter effect opleveren van het zaad;
  • bredere randen werken beter dan smalle;

2022: positieve ontwikkelingen beheer, matig broedsucces weidevogels

Het agrarisch natuurbeheer in ons werkgebied is afgelopen jaar verder versterkt. Maar 2022 was voor weidevogels in Noord-Holland Zuid een […]

lees verder »

Bijgewerkte uitleg nieuwe samenhang GLB-onderdelen

Op dit moment benadert het collectief alle leden individueel om de beheerwensen voor volgend jaar te inventariseren. Omdat de regels van […]

lees verder »

Bijeenkomst 'Wat betekent het nieuwe GLB voor u?'

Op donderavond 8 december nodigt de Provincie Noord-Holland u van harte uit om aanwezig te zijn bij een informatiebijeenkomst georganiseerd vanuit […]

lees verder »

meer nieuws »