Bestuivers en natuurlijke vijanden akkerranden Haarlemmermeer

30-09-2020

Collectief Noord-Holland Zuid realiseert met haar partners een groene dooradering in de Haarlemmermeer. Dit gebeurt onder andere om te kijken of een dergelijke verrijking van de biodiversiteit mogelijk is met de spelregels van het nieuwe GLB.

 

Doel is is om de biodiversiteit in het landbouwgebied te vergroten, bestuivers aan te trekken en om de ruimte te krijgen, dankzij de natuurlijke vijanden van plaagsoorten als luizen, minder gewasbescherming toe te passen -wat ook weer goed is voor de insecten.

 

LEES HET VERSLAG

 

CLM doet onderzoek naar de insecten in de randen.

Opvallend was dat bijen het goed deden in eenjarigeranden. Soorten die nuttig zijn voor het bestrijden van luizen werden juist in de meerjarige randen veel waargenomen. Een ander belangrijk voordeel van meerjarige randen is, dat ze eerder in het seizoen functioneel zijn, ook in de winter schuilplaatsen bieden aan insecten en minder gevoelig zijn voor droogte -wat dit voorjaar bij eenjarige randen een probleem was.

Meer insecten op kruidenrijke weilanden

Gemiddeld wordt er op het kruidenrijke grasland per etmaal 40% meer biomassa waargenomen van ongewervelden dan op het monocultuur grasland; […]

lees verder »

Bij 12: Evaluatie ANlb

Het Stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ‘staat’ vier jaar na de start en ontwikkelt zich goed als instrument voor agrarische […]

lees verder »

Bodemcoaches weer aan de slag

Kijk ze hier staan, de bodemcoaches NH, ze mogen vanaf vandaag via Landbouwportaal NH weer op gratis bedrijfsbezoek bij agrariërs […]

lees verder »

meer nieuws »