Wintervoedselakkers in het Gooi

22-09-2019

De gewassen op een heel aantal kleine akkers in het gooi worden niet geoogst met als doel insecten en vogels bescherming en voedsel te geven.

De kruiden, bijen, vlinders en vogels die vroeger algemeen voorkwamen op de akkers worden zeldzaam. Doordat de akkerbouw steeds beter instaat is een maximale productie uit de bodem te halen, is er voor deze bloemen en dieren minder ruimte.

 

Agrarische leden van het Gebiedscollectief Noord-Holland zuid (CollectiefNHZ.nl) geven op de gronden die zij gebruiken in het Gooi veel ruimte aan bloemen en kruiden. Op een aantal plaatsen oogstens ze het graan niet zodat bloemen hun zaad verspreiden, de larven van bijen en andere insecten in de grond zich ongestoord ontwikkelen, rupsen en poppen van vlinders overwinteren en vogels zoals vinken, kepen, groenlingen, mussen en gorzen er voedsel vinden. Op die manier begint het voorjaar straks weer vol leven!

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »