Groen goud

15-04-2019

Terreinbeheerders, milieuorganisaties en landbouworganisaties, waaronder Collectief Noord-Holland Zuid en LTO Noord, hebben een plab uitgewerkt voor Biodiversiteits herstel in de provincie. Het plan wordt aangeboden aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

 

LEES HIER HET PLAN

Speerpunten Landbouw


1. Rust in het bouwplan

2. Boost voor de bodem (gehele bedrijf)

3. Blijvend en kruidenrijk grasland

4. Akkerranden: kleurrijk en divers

5. De levende sloot (gehele bedrijf)

6. Natuur- en landschapselementen

7. Natuurmaatregelen erf en overhoekjes 
 

Gras en Grutto: ervaringen in Amstelland

In het tijdschrift De Levende Natuur verschijnt deze maand een thema nummer over natuurinclusieve landbouw.   […]

lees verder »

Rapport over bodemdaling en landbouw in Noord-Holland

Resumerend De tijd is rijp voor daden in de vorm van het durven beproeven van een nieuwe procesmatige aanpak. Voor het […]

lees verder »

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

meer nieuws »