Groen goud

15-04-2019

Terreinbeheerders, milieuorganisaties en landbouworganisaties, waaronder Collectief Noord-Holland Zuid en LTO Noord, hebben een plab uitgewerkt voor Biodiversiteits herstel in de provincie. Het plan wordt aangeboden aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

 

LEES HIER HET PLAN

Speerpunten Landbouw


1. Rust in het bouwplan

2. Boost voor de bodem (gehele bedrijf)

3. Blijvend en kruidenrijk grasland

4. Akkerranden: kleurrijk en divers

5. De levende sloot (gehele bedrijf)

6. Natuur- en landschapselementen

7. Natuurmaatregelen erf en overhoekjes 
 

Hart van de Ronde Hoep Overvol weidevogels

Steen en been geklaag over de droogte. In het natte hart van de Rondehoep is voller dan vol met weidevogels. […]

lees verder »

Groen goud

Terreinbeheerders, milieuorganisaties en landbouworganisaties, waaronder Collectief Noord-Holland Zuid en LTO Noord, hebben een plab uitgewerkt voor Biodiversiteits herstel in de […]

lees verder »

meer nieuws »