Groen goud

15-04-2019

Terreinbeheerders, milieuorganisaties en landbouworganisaties, waaronder Collectief Noord-Holland Zuid en LTO Noord, hebben een plab uitgewerkt voor Biodiversiteits herstel in de provincie. Het plan wordt aangeboden aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

 

LEES HIER HET PLAN

Speerpunten Landbouw


1. Rust in het bouwplan

2. Boost voor de bodem (gehele bedrijf)

3. Blijvend en kruidenrijk grasland

4. Akkerranden: kleurrijk en divers

5. De levende sloot (gehele bedrijf)

6. Natuur- en landschapselementen

7. Natuurmaatregelen erf en overhoekjes 
 

Nog laat kerkuilkuiens

In de bovenkerkerpolder vond het team van de vogelwerkgroep Ouderkerk dat de nestkasten schoonmaakt nog onverwacht drie jonge kerkuilen eind […]

lees verder »

Akkerranden langs mais in de Bovenkerkerpolder vol leven

Vrijwilligers hebben op een mooie dag in oktober gekeken welke insecten en vogels gebruik maken van de nog niet gemaaide […]

lees verder »

De boer is een regisseur

Boeren zijn geen slachtoffer, maar regisseur van het landschap. Wanneer ze die taak op zich nemen ontstaat een nieuw duurzaam […]

lees verder »

meer nieuws »