Groen goud

15-04-2019

Terreinbeheerders, milieuorganisaties en landbouworganisaties, waaronder Collectief Noord-Holland Zuid en LTO Noord, hebben een plab uitgewerkt voor Biodiversiteits herstel in de provincie. Het plan wordt aangeboden aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

 

LEES HIER HET PLAN

Speerpunten Landbouw


1. Rust in het bouwplan

2. Boost voor de bodem (gehele bedrijf)

3. Blijvend en kruidenrijk grasland

4. Akkerranden: kleurrijk en divers

5. De levende sloot (gehele bedrijf)

6. Natuur- en landschapselementen

7. Natuurmaatregelen erf en overhoekjes 
 

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

Bovenkerkerpolder vol gruttokuikens

De bovenkerkerpolder levert weer zijn trouwe bijdrage aan het instand houden van de grutto's: 83% van de broedende gurto's loopt […]

lees verder »

meer nieuws »