Pieter Winsemius: Aanvalsplan Grutto

10-04-2019

Winsemius hoopt dat verdergaande maatregelen voor de grutto tot een breder herstel van de weidevogelpopulatie leiden. De oud-voorzitter van Natuurmonumenten denkt stiekem aan een actie van het kaliber ‘Red de zeehond in de Waddenzee’ of ‘Breng de zalm terug in de Rijn’, uit de jaren dat de natuur in die unieke gebieden wankelde. Die acties leidden destijds tot een snelle verbetering.

De kansen voor een reddingsplan anno 2019 zijn toegenomen, denkt Winsemius, nu zowel landbouwminister Carola Schouten in haar Landbouwvisie als een groot aantal maatschappelijke organisaties in het Deltaplan ­Biodiversiteit het behoud van soorten tot speerpunt hebben gemaakt.

 

LEES VERDER IN TROUW

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »