Pieter Winsemius: Aanvalsplan Grutto

10-04-2019

Winsemius hoopt dat verdergaande maatregelen voor de grutto tot een breder herstel van de weidevogelpopulatie leiden. De oud-voorzitter van Natuurmonumenten denkt stiekem aan een actie van het kaliber ‘Red de zeehond in de Waddenzee’ of ‘Breng de zalm terug in de Rijn’, uit de jaren dat de natuur in die unieke gebieden wankelde. Die acties leidden destijds tot een snelle verbetering.

De kansen voor een reddingsplan anno 2019 zijn toegenomen, denkt Winsemius, nu zowel landbouwminister Carola Schouten in haar Landbouwvisie als een groot aantal maatschappelijke organisaties in het Deltaplan ­Biodiversiteit het behoud van soorten tot speerpunt hebben gemaakt.

 

LEES VERDER IN TROUW

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »