Koeien en Kruiden

18-11-2018

Kruidenrijk grasland staat momenteel volop in de belangstelling. In de praktijk zijn er echter veel kennisvragen rondom het beheer en de inpassing van kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering. Het doel van het in 2017 gestarte project Koeien en Kruiden is om praktische kennisvragen rondom het gebruik van kruidenrijk grasland te beantwoorden.

De agrarische collectieven, verenigd in het ‘Kollektivenberied Fryslân’ hebben daarom concreet de vraag gesteld aan hogeschool Van Hall Larenstein hoe kruidenrijk grasland aangelegd en beheerd kan worden om het een duurzaam onderdeel van de bedrijfsvoering te maken.

 

Kijk op de nieuwsbrief:

Koeien en Kruiden

 

Conclusie

Als tot 30% van het huidige rantsoen wordt vervangen door kuilgras afkomstig van beheerland met uitgestelde maaidatum zal de productie niet direct afnemen. De rantsoenen hoeven dan ook niet aangevuld te worden met extra krachtvoer.

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »