Koeien en Kruiden

18-11-2018

Kruidenrijk grasland staat momenteel volop in de belangstelling. In de praktijk zijn er echter veel kennisvragen rondom het beheer en de inpassing van kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering. Het doel van het in 2017 gestarte project Koeien en Kruiden is om praktische kennisvragen rondom het gebruik van kruidenrijk grasland te beantwoorden.

De agrarische collectieven, verenigd in het ‘Kollektivenberied Fryslân’ hebben daarom concreet de vraag gesteld aan hogeschool Van Hall Larenstein hoe kruidenrijk grasland aangelegd en beheerd kan worden om het een duurzaam onderdeel van de bedrijfsvoering te maken.

 

Kijk op de nieuwsbrief:

Koeien en Kruiden

 

Conclusie

Als tot 30% van het huidige rantsoen wordt vervangen door kuilgras afkomstig van beheerland met uitgestelde maaidatum zal de productie niet direct afnemen. De rantsoenen hoeven dan ook niet aangevuld te worden met extra krachtvoer.

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »