Koeien en Kruiden

18-11-2018

Kruidenrijk grasland staat momenteel volop in de belangstelling. In de praktijk zijn er echter veel kennisvragen rondom het beheer en de inpassing van kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering. Het doel van het in 2017 gestarte project Koeien en Kruiden is om praktische kennisvragen rondom het gebruik van kruidenrijk grasland te beantwoorden.

De agrarische collectieven, verenigd in het ‘Kollektivenberied Fryslân’ hebben daarom concreet de vraag gesteld aan hogeschool Van Hall Larenstein hoe kruidenrijk grasland aangelegd en beheerd kan worden om het een duurzaam onderdeel van de bedrijfsvoering te maken.

 

Kijk op de nieuwsbrief:

Koeien en Kruiden

 

Conclusie

Als tot 30% van het huidige rantsoen wordt vervangen door kuilgras afkomstig van beheerland met uitgestelde maaidatum zal de productie niet direct afnemen. De rantsoenen hoeven dan ook niet aangevuld te worden met extra krachtvoer.

Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland

  Samen werken aan een betere waterkwaliteit   Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en […]

lees verder »

nachtvlinderonderzoek

Het is op heel wat plekken gelukt om het aantal bloemen en kruiden in Noord-Holland Zuid te vergroten. Wat zou […]

lees verder »

Bloemrijk beheer Middenweg Bovenkerkerpolder

Bloemrijke bermen krijg je niet zo maar. Veel bermen worden 'geklepeld' -de planten worden in snippers achtergelaten in de berm. […]

lees verder »

meer nieuws »