Koeien en Kruiden

18-11-2018

Kruidenrijk grasland staat momenteel volop in de belangstelling. In de praktijk zijn er echter veel kennisvragen rondom het beheer en de inpassing van kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering. Het doel van het in 2017 gestarte project Koeien en Kruiden is om praktische kennisvragen rondom het gebruik van kruidenrijk grasland te beantwoorden.

De agrarische collectieven, verenigd in het ‘Kollektivenberied Fryslân’ hebben daarom concreet de vraag gesteld aan hogeschool Van Hall Larenstein hoe kruidenrijk grasland aangelegd en beheerd kan worden om het een duurzaam onderdeel van de bedrijfsvoering te maken.

 

Kijk op de nieuwsbrief:

Koeien en Kruiden

 

Conclusie

Als tot 30% van het huidige rantsoen wordt vervangen door kuilgras afkomstig van beheerland met uitgestelde maaidatum zal de productie niet direct afnemen. De rantsoenen hoeven dan ook niet aangevuld te worden met extra krachtvoer.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »