Landbouwportaal biedt mogelijkheden voor boeren!

19-10-2018

·         Er is subsidie beschikbaar voor investeringsmaatregelen op dethema's:

  • erfafspoeling,
  • duurzame bodem,
  • gewasbeschermingsmiddelen,
  • perceel- en oeverinrichting en beheer.

U kunt een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach krijgen.

 

 

Via landbouwportaalnoordholland.nl kunnen agrariers in Noord-Holland steun krijgen bij het verbeteren van hun bedrijf op het gebied van bodemgebruik en waterkwaliteit. 351 Boeren hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze ondersteuning, we roepen onze leden die nog geen gebruik gemaakt hebben van dit aanbod op de website te bezoeken om te kijken om te zien of er wat van hun gading mogelijk is!

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »