Landbouwportaal biedt mogelijkheden voor boeren!

19-10-2018

·         Er is subsidie beschikbaar voor investeringsmaatregelen op dethema's:

  • erfafspoeling,
  • duurzame bodem,
  • gewasbeschermingsmiddelen,
  • perceel- en oeverinrichting en beheer.

U kunt een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach krijgen.

 

 

Via landbouwportaalnoordholland.nl kunnen agrariers in Noord-Holland steun krijgen bij het verbeteren van hun bedrijf op het gebied van bodemgebruik en waterkwaliteit. 351 Boeren hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze ondersteuning, we roepen onze leden die nog geen gebruik gemaakt hebben van dit aanbod op de website te bezoeken om te kijken om te zien of er wat van hun gading mogelijk is!

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »