Landbouwportaal biedt mogelijkheden voor boeren!

19-10-2018

·         Er is subsidie beschikbaar voor investeringsmaatregelen op dethema's:

  • erfafspoeling,
  • duurzame bodem,
  • gewasbeschermingsmiddelen,
  • perceel- en oeverinrichting en beheer.

U kunt een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach krijgen.

 

 

Via landbouwportaalnoordholland.nl kunnen agrariers in Noord-Holland steun krijgen bij het verbeteren van hun bedrijf op het gebied van bodemgebruik en waterkwaliteit. 351 Boeren hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze ondersteuning, we roepen onze leden die nog geen gebruik gemaakt hebben van dit aanbod op de website te bezoeken om te kijken om te zien of er wat van hun gading mogelijk is!

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »