Argusvlinder blij met Middenweg

05-08-2018

Argusvlinder blij met Middenweg

Het aantal argusvlinders is in Nederland de laatste jaren met meer dan 90% afgenomen. In de Bovenkerkerpolder beheren de leden van Noord-Holland Zuid het nodige kruidenrijkgrasland en bovendien de bermen langs het fietspad dwars door de polder, de Middenweg. Door gedurende het hele zomerjaar veel bloemen te laten bloeien zodat de vlinders nectar vinden en voldoende ongemaaide hoekjes gras te laten staan voor de rupsen, proberen zij de lokale populatie overeind te houden.

 

Op mijn eerste fietstochtje na mijn vakantie over het fietspad door de Bovenkerkerpolder zag ik, hoewel de droogte niet gunstig is voor vlinders, in de speciaal voor deze vlinder beheerde bermen drie argusvlinders. Ze doen het goed!

 

Mark Kuiper

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »