Toekomst van de Landbouw Metropool Regio Amsterdam

24-06-2018

Vrijwel nergens ter wereld liggen stad en land op zo korte
afstand van elkaar als in de Metropoolregio Amsterdam
(MRA), in een bonte afwisseling van historische en moderne
steden en dorpen, uitgestrekte weilanden met grutto’s en
moderne akkerbouw.

LTO, Collectief Waterland en Dijken, CONO en Friesland Campina schetsen een toekomst perspectief voor de veehouderij en de akkerbouw in onze regio.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »