Bijeenkomsten subsidieregeling Bodem& Water

21-06-2018

 

Klimaatverandering en bodemdaling hebben een steeds groter effect op het watersysteem en op uw bedrijfsvoering. Hierdoor kan plaatselijk droogte, verzilting en wateroverlast optreden, waar ook de agrarische sector last van heeft of krijgt. Voldoende en gezond oppervlaktewater is van levensbelang voor ons allemaal.

De komende jaren willen we agrariërs ondersteuning bieden in het verbeteren van de waterkwaliteit, bodemstructuur, en helpen om het verlies van mineralen en emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Dat houdt in:

·         Er is subsidie beschikbaar voor investeringsmaatregelen op 5 thema's: erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater , perceel- en oeverinrichting en beheer.

·         U kunt een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach krijgen.

·         Er is een informatieve website voor agrariërs ‘Landbouwportaal Noord-Holland’ voor alle informatie,  kennis, maatregelen en toegang tot subsidies.

·         U krijgt nadere uitleg mee over de werking van het portaal

Tijdens de informatiebijeenkomst geven we uitleg over bovenstaande punten. De bijeenkomst is interessant voor alle agrarische sectoren. Mis het niet!

Kunt u niet naar deze informatiebijeenkomst komen? Er zijn ook op andere data en locaties bijeenkomsten waar u van harte welkom bent. Deze worden bekend gemaakt op www.landbouwportaalnoordholland.nl dus houd de site in de gaten voor een actueel overzicht!

Ook niet-leden van de betrokken agrarische organisaties zijn welkom. Kent u een agrarisch ondernemer in uw omgeving voor wie deze bijeenkomst ook interessant is? Neem hem of haar mee!

Graag zien we u op de voorlichtingsbijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

LTO Noord, KAVB en de Noord-Hollandse collectieven/agrarische natuurverenigingen

Beste agrarisch ondernemer in Noord-Holland,

Hierbij nodigen we u uit namens LTO Noord, de vier Noord-Hollandse collectieven en de KAVB voor een informatiebijeenkomst op 28 juni om 20:00 in Zalencentrum het Trefpunt, Hoofdweg 1318, 2153 LS  Nieuw-Vennep. De bijeenkomst gaat over de nieuwe subsidieregeling Bodem & Water en het Landbouwportaal Noord-Holland die sinds 28 mei zijn geopend.

Klimaatverandering en bodemdaling hebben een steeds groter effect op het watersysteem en op uw bedrijfsvoering. Hierdoor kan plaatselijk droogte, verzilting en wateroverlast optreden, waar ook de agrarische sector last van heeft of krijgt. Voldoende en gezond oppervlaktewater is van levensbelang voor ons allemaal.

De komende jaren willen we agrariërs ondersteuning bieden in het verbeteren van de waterkwaliteit, bodemstructuur, en helpen om het verlies van mineralen en emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Dat houdt in:

·         Er is subsidie beschikbaar voor investeringsmaatregelen op 5 thema's: erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater , perceel- en oeverinrichting en beheer.

·         U kunt een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach krijgen.

·         Er is een informatieve website voor agrariërs ‘Landbouwportaal Noord-Holland’ voor alle informatie,  kennis, maatregelen en toegang tot subsidies.

·         U krijgt nadere uitleg mee over de werking van het portaal

Tijdens de informatiebijeenkomst geven we uitleg over bovenstaande punten. De bijeenkomst is interessant voor alle agrarische sectoren. Mis het niet!

Kunt u niet naar deze informatiebijeenkomst komen? Er zijn ook op andere data en locaties bijeenkomsten waar u van harte welkom bent. Deze worden bekend gemaakt op www.landbouwportaalnoordholland.nl dus houd de site in de gaten voor een actueel overzicht!

Ook niet-leden van de betrokken agrarische organisaties zijn welkom. Kent u een agrarisch ondernemer in uw omgeving voor wie deze bijeenkomst ook interessant is? Neem hem of haar mee!

Graag zien we u op de voorlichtingsbijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

LTO Noord, KAVB en de Noord-Hollandse collectieven/agrarische natuurverenigingen

 

Beste agrarisch ondernemer in Noord-Holland,

Hierbij nodigen we u uit namens LTO Noord, de vier Noord-Hollandse collectieven en de KAVB voor een informatiebijeenkomst op:

26 juni om 20:00 in het Dorpshuis van Nigtevecht, Jhr. Huydecoperstraat 1

of

28 juni om 20:00 in Zalencentrum het Trefpunt, Hoofdweg 1318, 2153 LS  Nieuw-Vennep.

De bijeenkomst gaat over de nieuwe subsidieregeling Bodem & Water en het Landbouwportaal Noord-Holland die sinds 28 mei zijn geopend.

 

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »