Vossenrasters in de Hekslootpolder bij Haarlem

15-05-2018

In de Hekslootpolder bij Haarlem zijn, in samenwerking met de gemeente, vossenrasters geplaatst op twee locaties. 

Het raster om het eilandje met kluten werkt goed en er lopen jonge grutto's!

 

Peter Davids van de Verening Heslootpolder maakte er een filmpje.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »