Ruige mest

26-03-2018

Ruige mest is goed voor de bodem, goed voor het bodemleven en ook goed voor de natuur op het boerenland. Daarom zijn er ook vergoedingen voor het uitrijden van stromest op percelen met een rustperiode. Omdat ook in reservaten vraag is naar ruige mest, komen we in ons werkgebied eigenlijk ruige mest tekort. Dirco te Voortwis bouwde een stro-stal en zo werd zijn polder weer een onderdeel van het Anlb!

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »