Ruige mest

26-03-2018

Ruige mest is goed voor de bodem, goed voor het bodemleven en ook goed voor de natuur op het boerenland. Daarom zijn er ook vergoedingen voor het uitrijden van stromest op percelen met een rustperiode. Omdat ook in reservaten vraag is naar ruige mest, komen we in ons werkgebied eigenlijk ruige mest tekort. Dirco te Voortwis bouwde een stro-stal en zo werd zijn polder weer een onderdeel van het Anlb!

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »