Vorst heeft ook goede kanten

06-03-2018

De vogels hebben het niet makkelijk gehad in de periode met kou en ijs. De zonnige kant is dat dit jaar de stalmest vroeg op het land kon worden gebracht.

Ruige stalmest wordt vooral uitgereden op de percelen die met een bloemrijke begroeiing in combinatie met vocht en een rustperiode tot in juni een goed leefgebied vormen voor de weidevogels. Dit type mest zorgt voor een rijk bodemleven waarvan de vogels leven

Een ander voordeel: ruige hoekjes konden voor het broedseizoen worden opgeruimd zodat vossen er geen schuilplaats meer vinden.

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »