Vorst heeft ook goede kanten

06-03-2018

De vogels hebben het niet makkelijk gehad in de periode met kou en ijs. De zonnige kant is dat dit jaar de stalmest vroeg op het land kon worden gebracht.

Ruige stalmest wordt vooral uitgereden op de percelen die met een bloemrijke begroeiing in combinatie met vocht en een rustperiode tot in juni een goed leefgebied vormen voor de weidevogels. Dit type mest zorgt voor een rijk bodemleven waarvan de vogels leven

Een ander voordeel: ruige hoekjes konden voor het broedseizoen worden opgeruimd zodat vossen er geen schuilplaats meer vinden.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »