Ruige mest!?

08-02-2018

Ruige mest is belangrijk voor de weidevogels: het bevordert het bodemleven dat het voedsel is voor de vogels.

OPROEP

grijp de kans ruige mest uit te rijden!

De eerste boeren in Noord-Holland Zuid hebben van de vorst geprofiteerd om ruige mest uit te rijden op de percelen die kruidenrijk en vochtig zijn en pas laat zullen worden gemaaid komend seizoen. Wie volgt?

 

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »