Steltlopers in de wei 10 jaar stabiel in Noord-Holland

17-03-2017

Landschap Noord-Holland heeft een lezenswaardig verslag gemaakt over de weidevogels op het Boerenland.

Goed om te lezen is dat op basis van de cijfers van het fameuze weidevogelmeetnet van de provincie de weidevogels scholekster, kievit, grutto en tureluur de afgelopen 10 jaar geen negatieve trend meer kennen in de provincie!

De vogels doen het vooral goed in de weidevogelkerngebieden, met name als er zich in dat kerngebied ook een weidevogelreservaat bevindt.

 

Het verslag

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »