Steltlopers in de wei 10 jaar stabiel in Noord-Holland

17-03-2017

Landschap Noord-Holland heeft een lezenswaardig verslag gemaakt over de weidevogels op het Boerenland.

Goed om te lezen is dat op basis van de cijfers van het fameuze weidevogelmeetnet van de provincie de weidevogels scholekster, kievit, grutto en tureluur de afgelopen 10 jaar geen negatieve trend meer kennen in de provincie!

De vogels doen het vooral goed in de weidevogelkerngebieden, met name als er zich in dat kerngebied ook een weidevogelreservaat bevindt.

 

Het verslag

Nog laat kerkuilkuiens

In de bovenkerkerpolder vond het team van de vogelwerkgroep Ouderkerk dat de nestkasten schoonmaakt nog onverwacht drie jonge kerkuilen eind […]

lees verder »

Akkerranden langs mais in de Bovenkerkerpolder vol leven

Vrijwilligers hebben op een mooie dag in oktober gekeken welke insecten en vogels gebruik maken van de nog niet gemaaide […]

lees verder »

De boer is een regisseur

Boeren zijn geen slachtoffer, maar regisseur van het landschap. Wanneer ze die taak op zich nemen ontstaat een nieuw duurzaam […]

lees verder »

meer nieuws »