februari: kans ruige mest uitrijden

05-02-2017

Op percelen met het pakket rustperiode of kruidenrijk weidevogelgrasland zien we graag ruige mest in het voorjaar. De mest trekt de vogels sterk aan zodat ze gaan broeden op percelen waar de kuikens veilig gaan opgroeien.

U krijgt een vergoeding voor deze werkzaamheden. Graag melden via 'login leden' onderaan de website.

In februari kan zich een goede gelegenheid voordoen om ruige mest uit te rijden als de grond door de vorst genoeg draagkracht heeft. In het kader van agrarisch natuurbeheer kunt u dan ruige mest uitrijden.

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »