februari: kans ruige mest uitrijden

05-02-2017

Op percelen met het pakket rustperiode of kruidenrijk weidevogelgrasland zien we graag ruige mest in het voorjaar. De mest trekt de vogels sterk aan zodat ze gaan broeden op percelen waar de kuikens veilig gaan opgroeien.

U krijgt een vergoeding voor deze werkzaamheden. Graag melden via 'login leden' onderaan de website.

In februari kan zich een goede gelegenheid voordoen om ruige mest uit te rijden als de grond door de vorst genoeg draagkracht heeft. In het kader van agrarisch natuurbeheer kunt u dan ruige mest uitrijden.

Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland

  Samen werken aan een betere waterkwaliteit   Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en […]

lees verder »

nachtvlinderonderzoek

Het is op heel wat plekken gelukt om het aantal bloemen en kruiden in Noord-Holland Zuid te vergroten. Wat zou […]

lees verder »

Bloemrijk beheer Middenweg Bovenkerkerpolder

Bloemrijke bermen krijg je niet zo maar. Veel bermen worden 'geklepeld' -de planten worden in snippers achtergelaten in de berm. […]

lees verder »

meer nieuws »