februari: kans ruige mest uitrijden

05-02-2017

Op percelen met het pakket rustperiode of kruidenrijk weidevogelgrasland zien we graag ruige mest in het voorjaar. De mest trekt de vogels sterk aan zodat ze gaan broeden op percelen waar de kuikens veilig gaan opgroeien.

U krijgt een vergoeding voor deze werkzaamheden. Graag melden via 'login leden' onderaan de website.

In februari kan zich een goede gelegenheid voordoen om ruige mest uit te rijden als de grond door de vorst genoeg draagkracht heeft. In het kader van agrarisch natuurbeheer kunt u dan ruige mest uitrijden.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »