Alarmtelling Spaarnwoude

27-05-2016

De vrijwilligers die de weidevogelbescherming rond spaarnwoude begeleiden hebben de 10e alarmtelling op rij uitgevoerd. De vogels doen het rondom de stompe toren goed dit jaar: 51 grutto gezinnen -een stuk of negen lijken mislukt te zijn.

Het zijn niet meer de aantallen die we in de jaren negentig zagen, maar de populatie lijkt zich de laatste jaren na een periode van afname goed te handhaven en de reproductie is dik in orde.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »