Van een put naar een bron

22-05-2016

Al twaalf jaar spannen mensen zich ieder voorjaar in om het voortplantingssucces van de grutto's in Amstelland in beeld te krijgen. In 2005 troffen we een populatie aan die 'door het putje' spoelde. Er kwamen minder jongen groot dan dat er gemiddeld sterven. Met een enorme uitbrieding van het aantal percelen met rust tot in juni, kruidenrijk grasland en hogere waterstanden is het tij gekeerd: sinds 2009 is de gruttopopulatie niet alleen stabiel, ieder jaar weten de vogels meer kuikens de lucht in te krijgen dan dat er oude vogels uitvallen. Amstelland is een bron van grutto's!

 

-in de grafiek rechtshet aantal gruttogezinnen eind mei in de Bovenkerkerpolder en de Ronde Hoep.

Boven het percentage dat in mei met kuikens loopt- minder dan 60% geeft riscio op een krimpende populatie. Daar boven is groei.

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »