Van een put naar een bron

22-05-2016

Al twaalf jaar spannen mensen zich ieder voorjaar in om het voortplantingssucces van de grutto's in Amstelland in beeld te krijgen. In 2005 troffen we een populatie aan die 'door het putje' spoelde. Er kwamen minder jongen groot dan dat er gemiddeld sterven. Met een enorme uitbrieding van het aantal percelen met rust tot in juni, kruidenrijk grasland en hogere waterstanden is het tij gekeerd: sinds 2009 is de gruttopopulatie niet alleen stabiel, ieder jaar weten de vogels meer kuikens de lucht in te krijgen dan dat er oude vogels uitvallen. Amstelland is een bron van grutto's!

 

-in de grafiek rechtshet aantal gruttogezinnen eind mei in de Bovenkerkerpolder en de Ronde Hoep.

Boven het percentage dat in mei met kuikens loopt- minder dan 60% geeft riscio op een krimpende populatie. Daar boven is groei.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »