135 GRUTTOPAREN

22-04-2016

Op 18 en 19 april zijn de weidevogels in de Bovenkerpoder geteld. Met 135 grutto's en 152 kieviten starten we het seizoen weer goed. Leuk is een paartje zomertaling dat al 2 seken in dezelfde sloot rondzwemt en vast gaat broeden.

DE PERCELEN MET RUST ZULLEN OOK NA 1 JUNI MEESTAL NOG RUST MOETEN HOUDEN!

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »