135 GRUTTOPAREN

22-04-2016

Op 18 en 19 april zijn de weidevogels in de Bovenkerpoder geteld. Met 135 grutto's en 152 kieviten starten we het seizoen weer goed. Leuk is een paartje zomertaling dat al 2 seken in dezelfde sloot rondzwemt en vast gaat broeden.

DE PERCELEN MET RUST ZULLEN OOK NA 1 JUNI MEESTAL NOG RUST MOETEN HOUDEN!

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »