135 GRUTTOPAREN

22-04-2016

Op 18 en 19 april zijn de weidevogels in de Bovenkerpoder geteld. Met 135 grutto's en 152 kieviten starten we het seizoen weer goed. Leuk is een paartje zomertaling dat al 2 seken in dezelfde sloot rondzwemt en vast gaat broeden.

DE PERCELEN MET RUST ZULLEN OOK NA 1 JUNI MEESTAL NOG RUST MOETEN HOUDEN!

Subsidies kringlooplandbouw

Er zijn veel regelingen die agrarische bedrijven ondersteunen bij het vinden van een nieuwe koers. Deze website zet alle kansen op […]

lees verder »

GLB-Pilot Akkerbelt: eind verslag

Met negen collectieven die een  akkerbouw-achterban  kennen is twee jaar hard gewerkt aan de totstandkoming en de uitvoering van de pilotÁkkerbelt. Een […]

lees verder »

PUNTENSYSTEEM VOOR BODEM EN WATER STIMULEERT VERGROENING

Een prestatiegericht puntensysteem stimuleert veehouders in veenweidegebieden om verdergaande maatregelen te nemen voor bodem, water en klimaat. Het kan een invulling […]

lees verder »

meer nieuws »