Beheer Ronde Hoep Uitgebreid

11-04-2016

Nooit was er zoveel weidevogelbeheer voor de kuikens in de Ronde Hoep als dit jaar! Geld van Landschap Noord-Holland is nu ook buiten het reservaat ingezet voor extra kuikenland.

Geen droogte of kou remt de vogels nu af. Het lijkt een goede start te worden in 2016!

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »