Beheer Ronde Hoep Uitgebreid

11-04-2016

Nooit was er zoveel weidevogelbeheer voor de kuikens in de Ronde Hoep als dit jaar! Geld van Landschap Noord-Holland is nu ook buiten het reservaat ingezet voor extra kuikenland.

Geen droogte of kou remt de vogels nu af. Het lijkt een goede start te worden in 2016!

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »