Boeren erven Haarlemmermeer

22-03-2016

Polderecoloog gemeente Haarlemmermeer Henk Nijenhuis heeft een stuk geschreven over de geschiedenis van de boerenerven inde Haarlemmermeer en de kansen om de natuur hier te steunen.

 

Download: Boerenerven en biodiversiteit

Kansen

  1. In de schuren kasten voor kerkuilen aanbrengen, en openingen openhouden voor zwaluwen, vleermuizen en uilen.
  2. Windsingels herstellen of aanleggen, voor egels en kleine zangvogels maar ook voor patrijzen, fazanten en kwartels. En voor roofvogels die boven het open veld jagen; boomvalk, buizerd, torenvalk, slechtvalk.
  3. Rondom bosjes overgangsranden ontwikkelen, met een zoomvegetatie. Goed voor vlinders.
  4. Op de erven ergens achteraan takkenbossen opstapelen, voor wezels, hermelijnen en bunzings, die er graag onder wonen.
  5. Een vijver in de tuin maken, goed voor kikkers en salamanders.

 

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »