Boeren erven Haarlemmermeer

22-03-2016

Polderecoloog gemeente Haarlemmermeer Henk Nijenhuis heeft een stuk geschreven over de geschiedenis van de boerenerven inde Haarlemmermeer en de kansen om de natuur hier te steunen.

 

Download: Boerenerven en biodiversiteit

Kansen

  1. In de schuren kasten voor kerkuilen aanbrengen, en openingen openhouden voor zwaluwen, vleermuizen en uilen.
  2. Windsingels herstellen of aanleggen, voor egels en kleine zangvogels maar ook voor patrijzen, fazanten en kwartels. En voor roofvogels die boven het open veld jagen; boomvalk, buizerd, torenvalk, slechtvalk.
  3. Rondom bosjes overgangsranden ontwikkelen, met een zoomvegetatie. Goed voor vlinders.
  4. Op de erven ergens achteraan takkenbossen opstapelen, voor wezels, hermelijnen en bunzings, die er graag onder wonen.
  5. Een vijver in de tuin maken, goed voor kikkers en salamanders.

 

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »