Inheemse kruiden In akkerranden Haarlemmermeer

04-03-2016

Deze randen zonder mest of gewasbescherming vormen een buffer langs het water, waardoor vervuiling door fosfaat en gif wordt tegengegaan.

De inheemse bloemen zullen een enorme ondersteuning geven aan de bijen, vlinders en andere insecten rond de akkers. Deze insekten zullen het uitbreken van luizenplagen e.d. tegengaan zodat er minder gewasbescherming nodig is op de gewassen.

We gaan dit jaar goed kijken of hoe de bijen en vlinders reageren op de bloemenweelde. En wie weet kunnen vogels als veldleeuwerik, gele kwikstaart of patrijs er ook hun voordeel mee doen!?

Er komen in 2016 in de Haarlemmermeer meer dan 30 kilometer bloemrijke randen op de akkers langs de sloten.

De miljoenen bloemen gaan een geweldige bijdrage leveren aan de biodiversiteit in het akkerland -waar het tot nog toe slecht gesteld was met de wilde natuur.

In de regel worden voor deze stroken exotische bloemen ingezaaid waarop de insecten en het bodemleven niet zijn ingesteld. Collectief NHZ maakt de keuze voor zaad van inheemse bloemen en granen dat hier in Nederland zorgvuldig is geoogst in natuurreservaten en op biologische akkers.

Deze keuze betekent een grote financiele investering. Om dit beleid ook in de komende jaren vol te houden, zoeken we nog aanvullende financiering.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »