Boeren uit Groningen op bezoek in de Haarlemmermeer

01-10-2021

Leden van het Agrarisch Collectief Midden Groningen waren 27 September op bezoek bij Noord-Holland Zuid op de akkers in de Haarlemmermeer.

Er werd een bezoek gebracht aan de bloemrijke randen, maar ook aan de keverbanken voor patrijzen en de nieuw ontwikkelde 'trioranden' (die extra variatie brengen voor biodiversiteit), de nieuwe randen in de verplegiengspaden en de inspanningen om de randen in te zetten voor plaagbestrijding van bladluis, aardappeltopluis en groene perzikluis.

Er werd ook een bezoek gebracht aan de strokenteelt van een van onze leden in Weteringbrug. Izak Bos teelt hier met speciale machines zijn gewassen in stroken van 3 meter.

 

Het verslag

2022: positieve ontwikkelingen beheer, matig broedsucces weidevogels

Het agrarisch natuurbeheer in ons werkgebied is afgelopen jaar verder versterkt. Maar 2022 was voor weidevogels in Noord-Holland Zuid een […]

lees verder »

Bijgewerkte uitleg nieuwe samenhang GLB-onderdelen

Op dit moment benadert het collectief alle leden individueel om de beheerwensen voor volgend jaar te inventariseren. Omdat de regels van […]

lees verder »

Bijeenkomst 'Wat betekent het nieuwe GLB voor u?'

Op donderavond 8 december nodigt de Provincie Noord-Holland u van harte uit om aanwezig te zijn bij een informatiebijeenkomst georganiseerd vanuit […]

lees verder »

meer nieuws »