Demoveld Bloemrijke Akkerranden in de Haarlemmermeer zorgt voor veel inspiratie

07-09-2021

In de maand augustus is het demoveld op het bedrijf van Richard Enthoven door verschillende belangstellenden bezocht. Tijdens de rondleidingen zijn deelnemers geïnformeerd over het nut van de verschillende bloemenranden en werden praktische vragen gesteld, zoals hoe om te gaan met onkruiddruk en waarom specifieke plantensoorten aan de mengsels zijn toegevoegd.

Het demoveld maakt onderdeel uit van GreenBASE 2.0. Op de website www.greenbasehaarlemmermeer.nl staan foto’s van het demoveldje, activiteiten welke dit jaar worden uitgevoerd en de resultaten vanaf 2017 tot heden.

Samen met agrariërs en gebiedspartijen die zijn aangesloten bij GreenBASE Haarlemmermeer willen we de biodiversiteit in de Haarlemmermeer versterken. Door groenblauwe linten in het landschap met elkaar te verbinden ontstaat een fijnmazige structuur voor insecten, waar vervolgens ook de akkervogels dankbaar gebruik van maken.

De verschillende soorten mengsels hebben verschillende soorten toepassingen, zoals FAB (functionele agro biodiversiteit), Bermmengsel (kleurrijke bermen voor insecten), Patrijzenmengsel (voor akkervogels zoals de Patrijs), Thripsmengsel (voor natuurlijke plaagbestrijding van thrips), Bestuivingsmengsel (voor het aantrekken van bestuivende insecten). Ook is het mogelijk om de samenstellingen van de mengsels te combineren, zodat een rand meerdere functies herbergt.

Het collectief zal dit najaar weer voorbereiding gaan treffen voor de akkerranden in 2022. Samen met de akkerbouwers wordt dan bepaald waar akkerranden worden aangelegd en wat voor mengsel er wordt toegepast. Ook met gebiedspartijen zal worden afgestemd wat er mogelijk is om de groenblauwe linten in het landschap op elkaar aan te laten sluiten.  

Leden Amstelland beplanten hun erf

Zestien van onze leden in Amstelland zijn gestart met het planten van extra bomen op en rond hun erf en […]

lees verder »

Gedeputeerden PNH op bezoek bij de agrarische collectieven

Kennismaken met de agrarische collectieven van Noord-Holland. Dat was de reden van de ontmoeting op 31 januari tussen de nieuwe […]

lees verder »

Samen aan de slag voor boeren met toekomst in de Bovenkerkerpolder

Veertien NHZ-leden uit de Bovenkerkerpolder en bestuurders van de provincie Noord-Holland, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Amstelveen en ons […]

lees verder »

meer nieuws »