Demoveld Bloemrijke Akkerranden in de Haarlemmermeer zorgt voor veel inspiratie

07-09-2021

In de maand augustus is het demoveld op het bedrijf van Richard Enthoven door verschillende belangstellenden bezocht. Tijdens de rondleidingen zijn deelnemers geïnformeerd over het nut van de verschillende bloemenranden en werden praktische vragen gesteld, zoals hoe om te gaan met onkruiddruk en waarom specifieke plantensoorten aan de mengsels zijn toegevoegd.

Het demoveld maakt onderdeel uit van GreenBASE 2.0. Op de website www.greenbasehaarlemmermeer.nl staan foto’s van het demoveldje, activiteiten welke dit jaar worden uitgevoerd en de resultaten vanaf 2017 tot heden.

Samen met agrariërs en gebiedspartijen die zijn aangesloten bij GreenBASE Haarlemmermeer willen we de biodiversiteit in de Haarlemmermeer versterken. Door groenblauwe linten in het landschap met elkaar te verbinden ontstaat een fijnmazige structuur voor insecten, waar vervolgens ook de akkervogels dankbaar gebruik van maken.

De verschillende soorten mengsels hebben verschillende soorten toepassingen, zoals FAB (functionele agro biodiversiteit), Bermmengsel (kleurrijke bermen voor insecten), Patrijzenmengsel (voor akkervogels zoals de Patrijs), Thripsmengsel (voor natuurlijke plaagbestrijding van thrips), Bestuivingsmengsel (voor het aantrekken van bestuivende insecten). Ook is het mogelijk om de samenstellingen van de mengsels te combineren, zodat een rand meerdere functies herbergt.

Het collectief zal dit najaar weer voorbereiding gaan treffen voor de akkerranden in 2022. Samen met de akkerbouwers wordt dan bepaald waar akkerranden worden aangelegd en wat voor mengsel er wordt toegepast. Ook met gebiedspartijen zal worden afgestemd wat er mogelijk is om de groenblauwe linten in het landschap op elkaar aan te laten sluiten.  

Welkom in Amstelland op 12 juni

Stichting Beschermers Amstelland nodigt u na twee jaar weer van harte uit voor de 14e Amstellanddag! Op 12 juni is […]

lees verder »

Winst voor weidevogel en melkveehouder

In het project Winst & Weidevogels - Weidemaatregelen voor (functionele  agro-)biodiversiteit is samen met collectieven en melkveehouders gewerkt aan meer biodiversiteit en het […]

lees verder »

Landbouwportaal Noord-Holland: wat kan dat voor je betekenen?

Wist je dat… collectief Noord-Holland Zuid ook samenwerkt met het Landbouwportaal Noord-Holland? Het portaal helpt je graag bij toekomstbestendig, duurzaam ondernemen: speciaal op […]

lees verder »

meer nieuws »