Slimme vogels

29-08-2017

-klik-

Slimme vogels

Bedrijven zorgen voor boerenlandvogels

Melkveehouders kunnen zich presenteren via het platform slimmevogels.net, zij kunnen zichtbaar maken wat zij op hun bedrijf doen voor boerenlandvogels. De intitiatiefnemer van dit platform is Duurzamen Zuivelketen, BoerenNatuur ondersteunt dit initiatief.

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »