Kruidenrijk Pilot Van Start

20-08-2017

Wat kunt u doen?

1.       Slootkanten

a.       ‘Zwartmaken’ en zo nodig verlagen van de slootkant en vervolgens inzaaien met een voor de locatie selectief gekozen mengsel.

b.       Doorzaaien van slootkanten die al een voldoende schraal karakter hebben

In alle gevallen geen mest in de slootkant. Beheervergoeding: rond 1.200 per ha.

Ø Moment van maaien is een afweging tussen de eisen die de vegetatie stelt en de bedrijfsvoering. In de regel is het wenselijk om bij maaien van het perceel voor juni de rand niet mee te maaien.

2.       Percelen (of delen daarvan)

a.       ‘Zwartmaken’ en vervolgens inzaaien met een voor de locatie selectief gekozen mengsel.

b.       Doorzaaien van percelen die al een voldoende schraal karakter hebben (bijvoorbeeld doordat ze al langer laat worden gemaaid en matig bemest)

Percelen ontvangen ruige mest.

Moment van maaien is een afweging tussen de eisen die de vegetatie stelt en de aanwezigheid van weidevogelkuikens. Beheervergoeding: rond 1.200 per ha.

We gaan in Noord-Holland van start met een project om de kruidenrijkdom in het grasland te verbeteren!

Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via info@collectiefnhz.nl

Lees eerst:

Advies Kruidenrijkdom stimuleren.

 

Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland

  Samen werken aan een betere waterkwaliteit   Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en […]

lees verder »

nachtvlinderonderzoek

Het is op heel wat plekken gelukt om het aantal bloemen en kruiden in Noord-Holland Zuid te vergroten. Wat zou […]

lees verder »

Bloemrijk beheer Middenweg Bovenkerkerpolder

Bloemrijke bermen krijg je niet zo maar. Veel bermen worden 'geklepeld' -de planten worden in snippers achtergelaten in de berm. […]

lees verder »

meer nieuws »