Kruidenrijk Pilot Van Start

20-08-2017

Wat kunt u doen?

1.       Slootkanten

a.       ‘Zwartmaken’ en zo nodig verlagen van de slootkant en vervolgens inzaaien met een voor de locatie selectief gekozen mengsel.

b.       Doorzaaien van slootkanten die al een voldoende schraal karakter hebben

In alle gevallen geen mest in de slootkant. Beheervergoeding: rond 1.200 per ha.

Ø Moment van maaien is een afweging tussen de eisen die de vegetatie stelt en de bedrijfsvoering. In de regel is het wenselijk om bij maaien van het perceel voor juni de rand niet mee te maaien.

2.       Percelen (of delen daarvan)

a.       ‘Zwartmaken’ en vervolgens inzaaien met een voor de locatie selectief gekozen mengsel.

b.       Doorzaaien van percelen die al een voldoende schraal karakter hebben (bijvoorbeeld doordat ze al langer laat worden gemaaid en matig bemest)

Percelen ontvangen ruige mest.

Moment van maaien is een afweging tussen de eisen die de vegetatie stelt en de aanwezigheid van weidevogelkuikens. Beheervergoeding: rond 1.200 per ha.

We gaan in Noord-Holland van start met een project om de kruidenrijkdom in het grasland te verbeteren!

Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via info@collectiefnhz.nl

Lees eerst:

Advies Kruidenrijkdom stimuleren.

 

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »