Kruidenrijk Pilot Van Start

20-08-2017

Wat kunt u doen?

1.       Slootkanten

a.       ‘Zwartmaken’ en zo nodig verlagen van de slootkant en vervolgens inzaaien met een voor de locatie selectief gekozen mengsel.

b.       Doorzaaien van slootkanten die al een voldoende schraal karakter hebben

In alle gevallen geen mest in de slootkant. Beheervergoeding: rond 1.200 per ha.

Ø Moment van maaien is een afweging tussen de eisen die de vegetatie stelt en de bedrijfsvoering. In de regel is het wenselijk om bij maaien van het perceel voor juni de rand niet mee te maaien.

2.       Percelen (of delen daarvan)

a.       ‘Zwartmaken’ en vervolgens inzaaien met een voor de locatie selectief gekozen mengsel.

b.       Doorzaaien van percelen die al een voldoende schraal karakter hebben (bijvoorbeeld doordat ze al langer laat worden gemaaid en matig bemest)

Percelen ontvangen ruige mest.

Moment van maaien is een afweging tussen de eisen die de vegetatie stelt en de aanwezigheid van weidevogelkuikens. Beheervergoeding: rond 1.200 per ha.

We gaan in Noord-Holland van start met een project om de kruidenrijkdom in het grasland te verbeteren!

Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via info@collectiefnhz.nl

Lees eerst:

Advies Kruidenrijkdom stimuleren.

 

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »