Nieuwsbrief 30 april 2017

30-04-2017

Download:

Even Bijpraten

Nieuws:

 • Betalingen
 • Erfbeplanting
 • Sterns
 • Kruidenrijk grasland
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Akerranden
 • Voedselakkers
 • Water Bovenkerkerpolder
 • Streekzuivel
 • Maaien?!
 • Waar zitten de vogels?

 

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »