Wim Schippers over de boer in de maatschappij

14-12-2016

Door zijn ervaringen als pionier op de familieboerderij en talloze bezoeken aan uiteenlopende boerenbedrijven, weet de auteur dat er volop perspectief is voor zorgzaam boeren. Boer en bodem komen daarbij weer op adem. Het boekje spitst zich toe op akkerbouw en melkveehouderij, samen goed voor tweederde van het landgebruik in ons land. ‘Boeren met Ontzag’ is allereerst gericht op mensen die in en rond de landbouw werkzaam zijn. Eind november is het boekje verspreid onder 25.000 lezers van het tijdschrift ‘Boerderij’.

www.boerenmetontzag.nl

In het boekje ‘Boeren met Ontzag’  geeft Wim Schipper zijn visie op de 'ontsporing'van de landbouw. Welke grenzen zijn overschreden? Wat zijn de perspectieven als we die grenzen in  acht nemen? Schippers wil ons een spiegel voorhouden en daagt uit tot het nemen van moedige besluiten.

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »