persbericht ZuivelNL

10-08-2016

PERSBERICHT 
ZuivelNL subsidieert zeven projecten weidevogelzuivel.
Als onderdeel van het projectplan Duurzame Melkveehouderij 2016 heeft ZuivelNL een subsidieregeling voor het op de markt brengen van weidevogelvriendelijke zuivelproducten ingesteld.
Voor de regeling zijn veertien aanvragen ingediend. Deze zijn door een adviescommissie beoordeeld op vier criteria (uitwerking voorstel, vogelvriendelijkheid, haalbaarheid en potentieel). Op basis van het advies van de commissie heeft ZuivelNL aan zeven kansrijke projecten subsidie toegekend, waarmee het beschikbare budget van € 250.000,- geheel is benut. Het betreft drie collectieve projecten:

  • NoorderlandMelk / Boerengilde
  • Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer De Amstel
  • Weerribben Zuivel

en vier projecten van individuele melkveehouders.
De toegewezen projecten hebben allen de ambitie een vogel- en natuurvriendelijke bedrijfsvoering via eigen zuivelproducten een bedrijfseconomische basis te geven. De projecten kennen een grote variatie in marktaanpak en doelgroep, waardoor in gezamenlijkheid een goed beeld zou kunnen ontstaan van het marktpotentieel. Een dergelijke bedrijfsvoering kan een goede rol spelen bij het behoud van weidevogels en biodiversiteit in de Nederlandse melkveehouderij. 

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »