persbericht ZuivelNL

10-08-2016

PERSBERICHT 
ZuivelNL subsidieert zeven projecten weidevogelzuivel.
Als onderdeel van het projectplan Duurzame Melkveehouderij 2016 heeft ZuivelNL een subsidieregeling voor het op de markt brengen van weidevogelvriendelijke zuivelproducten ingesteld.
Voor de regeling zijn veertien aanvragen ingediend. Deze zijn door een adviescommissie beoordeeld op vier criteria (uitwerking voorstel, vogelvriendelijkheid, haalbaarheid en potentieel). Op basis van het advies van de commissie heeft ZuivelNL aan zeven kansrijke projecten subsidie toegekend, waarmee het beschikbare budget van € 250.000,- geheel is benut. Het betreft drie collectieve projecten:

  • NoorderlandMelk / Boerengilde
  • Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer De Amstel
  • Weerribben Zuivel

en vier projecten van individuele melkveehouders.
De toegewezen projecten hebben allen de ambitie een vogel- en natuurvriendelijke bedrijfsvoering via eigen zuivelproducten een bedrijfseconomische basis te geven. De projecten kennen een grote variatie in marktaanpak en doelgroep, waardoor in gezamenlijkheid een goed beeld zou kunnen ontstaan van het marktpotentieel. Een dergelijke bedrijfsvoering kan een goede rol spelen bij het behoud van weidevogels en biodiversiteit in de Nederlandse melkveehouderij. 

De boer is een regisseur

Boeren zijn geen slachtoffer, maar regisseur van het landschap. Wanneer ze die taak op zich nemen ontstaat een nieuw duurzaam […]

lees verder »

Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland

  Samen werken aan een betere waterkwaliteit   Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en […]

lees verder »

nachtvlinderonderzoek

Het is op heel wat plekken gelukt om het aantal bloemen en kruiden in Noord-Holland Zuid te vergroten. Wat zou […]

lees verder »

meer nieuws »