Uitgesteld maaien en Mest

29-02-2016

Doel van deze percelen: geschikt kuikenland in juni. Bijna altijd is het verstandig om op deze percelen geen drijfmest of kunstmest uit te rijden. Met uitzondering van extreem schrale percelen leidt dit type mest ertoe dat de percelen eind mei niet meer geschikt zijn voor kuikens en het product fors aan waarde verliest in juni door verhouting etc. We gaan eind mei de percelen fotograferen om te evalueren hoe het gaat met de kuikengeschiktheid.

Op percelen met een rustperiode kunt u een vergoeding krijgen voor ruige mest. Als dat voor 1 april lukt, zal dat bijdragen aan het succes. We zien vaak weidevogels percelen met ruige mest uitkiezen om te broeden. Bovendien geeft ruige mest een geleidelijke grasgroei die geschikt kuikenland oplevert en een goed product bij maaien in juni.

We moeten ruige mest binnen 5 dagen melden bij RVO. We werken aan een knop op onze website www.collectiefnhz.nl zodat u na inloggen op de website een meldingsformulier kunt invullen. Zodra het werkt, krijgt u bericht. Voor het zover is, graag even een mailtje naar info@collectiefnhz.nl

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »