Uitgesteld maaien en Mest

29-02-2016

Doel van deze percelen: geschikt kuikenland in juni. Bijna altijd is het verstandig om op deze percelen geen drijfmest of kunstmest uit te rijden. Met uitzondering van extreem schrale percelen leidt dit type mest ertoe dat de percelen eind mei niet meer geschikt zijn voor kuikens en het product fors aan waarde verliest in juni door verhouting etc. We gaan eind mei de percelen fotograferen om te evalueren hoe het gaat met de kuikengeschiktheid.

Op percelen met een rustperiode kunt u een vergoeding krijgen voor ruige mest. Als dat voor 1 april lukt, zal dat bijdragen aan het succes. We zien vaak weidevogels percelen met ruige mest uitkiezen om te broeden. Bovendien geeft ruige mest een geleidelijke grasgroei die geschikt kuikenland oplevert en een goed product bij maaien in juni.

We moeten ruige mest binnen 5 dagen melden bij RVO. We werken aan een knop op onze website www.collectiefnhz.nl zodat u na inloggen op de website een meldingsformulier kunt invullen. Zodra het werkt, krijgt u bericht. Voor het zover is, graag even een mailtje naar info@collectiefnhz.nl

Bodem- en Waterdag 2019 Rijnland

  Samen werken aan een betere waterkwaliteit   Op dinsdag 19 november aanstaande organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland voor agrariërs de Bodem- en […]

lees verder »

nachtvlinderonderzoek

Het is op heel wat plekken gelukt om het aantal bloemen en kruiden in Noord-Holland Zuid te vergroten. Wat zou […]

lees verder »

Bloemrijk beheer Middenweg Bovenkerkerpolder

Bloemrijke bermen krijg je niet zo maar. Veel bermen worden 'geklepeld' -de planten worden in snippers achtergelaten in de berm. […]

lees verder »

meer nieuws »