Uitgesteld maaien en Mest

29-02-2016

Doel van deze percelen: geschikt kuikenland in juni. Bijna altijd is het verstandig om op deze percelen geen drijfmest of kunstmest uit te rijden. Met uitzondering van extreem schrale percelen leidt dit type mest ertoe dat de percelen eind mei niet meer geschikt zijn voor kuikens en het product fors aan waarde verliest in juni door verhouting etc. We gaan eind mei de percelen fotograferen om te evalueren hoe het gaat met de kuikengeschiktheid.

Op percelen met een rustperiode kunt u een vergoeding krijgen voor ruige mest. Als dat voor 1 april lukt, zal dat bijdragen aan het succes. We zien vaak weidevogels percelen met ruige mest uitkiezen om te broeden. Bovendien geeft ruige mest een geleidelijke grasgroei die geschikt kuikenland oplevert en een goed product bij maaien in juni.

We moeten ruige mest binnen 5 dagen melden bij RVO. We werken aan een knop op onze website www.collectiefnhz.nl zodat u na inloggen op de website een meldingsformulier kunt invullen. Zodra het werkt, krijgt u bericht. Voor het zover is, graag even een mailtje naar info@collectiefnhz.nl

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden: tweejarige pilot levert bouwstenen voor het nieuwe GLB

In maart 2019 startte het tweejarig pilotproject “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden”. De pilot gaat bouwstenen leveren voor het nieuwe Gemeenschappelijk […]

lees verder »

Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw

GLB PILOT Met GLB-premies een daadwerkelijke vergroening realiseren in de akkerbouw. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Met regionaal maatwerk […]

lees verder »

Aetsveld: veel gruttokuikens bij elkaar in het centrum

In Aetsveld lopen de gruttokuikens in het westen bij de extensievere, biologische bedrijven en in het centrum van de polder […]

lees verder »

meer nieuws »