Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid is een collectief van 120 boeren in het zuiden van de provincie die zich inzetten voor natuurwaarden op het boerenland.

Wat gebeurt er?


grasland

  • Plasdras zetten van weilanden
  • verhogen van de waterstand in het voorjaar
  • kruidenrijke weiden
  • graslanden waar weidevogelkuikens opgroeien maaien nadat de kuikens vliegvlug zijn
  • stroken weiland langs de sloot niet mesten en laat maaien
  • beschermen van nesten

akkers

  • kruidenrijke akkerrand

water

  • bufferstroken op weiden en akkers - geen mest of gewasbescherming
  • baggerspuit
  • ecologisch sloten - o.a. deel van de vegetatie laten staan

Bovenkerkerpolder in April

De bovenkerkerpolder ligt er weer mooi bij. De kruidenrijkdom van het gras neemt de laatste jaren zichtbaar toe. Iets meer grutto's […]

lees verder »

schelpen vlot bezocht door visdief

Auke Jansen zag vandaag 19 april de eerste visdief op een van de schelpenvlotten bij de glofbaan in de bovenkerkerpolder. […]

lees verder »

April Spaarnwoude

Mooie aantallen weidevogels in Spaarnwoude in April 2017: 99 kieviten en 69 grutto's. De Zomertaling is ook weer aanwezig! […]

lees verder »

meer nieuws »

Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

logo provincie Noord-Holland