Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid is een collectief van 120 boeren in het zuiden van de provincie die zich inzetten voor natuurwaarden op het boerenland.

Wat gebeurt er?


grasland

akkers

water

  • bufferstroken op weiden en akkers - geen mest of gewasbescherming
  • baggerspuit
  • ecologisch sloten - o.a. deel van de vegetatie laten staan

Wintervoedselakkers in de Haarlemmereer

Een van de oorzaken van het rap verdwijnen van de akkervogels uit Nederland is de beperkte beschikbaarheid van zaad in […]

lees verder »

Volle greppels goed voor kieviten

Landschap Noord-Holland heeft in 2016 en 2017 onderzoek gedaan naar deffecten van greppelplasdras in grasland en randen langs maïsakkers. De resultaten […]

lees verder »

Kennismaking project Melkfabriek AmstelNatuurZuivel

Grote belangstelling van de boeren uit Amstelland Na veel voorbereiding door ANV De Amstel, Vogelbescherming Nederland. Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer en groothandel […]

lees verder »

meer nieuws »

Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

logo provincie Noord-Holland