Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid is een collectief van 120 boeren in het zuiden van de provincie die zich inzetten voor natuurwaarden op het boerenland.

Wat gebeurt er?


grasland

akkers

water

  • bufferstroken op weiden en akkers - geen mest of gewasbescherming
  • baggerspuit
  • ecologisch sloten - o.a. deel van de vegetatie laten staan

Ruige mest!?

Ruige mest is belangrijk voor de weidevogels: het bevordert het bodemleven dat het voedsel is voor de vogels. […]

lees verder »

Volledige subsidie toegekend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleren of de leden van collectief […]

lees verder »

Coƶperatie Amstelgoed Natuurzuivel zoekt personeel

  De Coöperatie Amstelgoed Natuurzuivel (ANZ) bestaat uit ruim twintig agrarische bedrijven in de regio Amstelland die gezamenlijk een melkfabriek aan […]

lees verder »

meer nieuws »

Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

logo provincie Noord-Holland