Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid is een collectief van 120 boeren in het zuiden van de provincie die zich inzetten voor natuurwaarden op het boerenland.

Wat gebeurt er?


grasland

akkers

  • kruidenrijke akkerrand

water

  • bufferstroken op weiden en akkers - geen mest of gewasbescherming
  • baggerspuit
  • ecologisch sloten - o.a. deel van de vegetatie laten staan

Nieuwsbrief vergroening en Anlb

Informatie over vergroening en Anlb […]

lees verder »

Informatie over Waterbeheer

Nieuwe folder van de provincie over waterneheer door boeren. […]

lees verder »

Boeren gaan waterkwaliteitmonitoren

Tauw heeft een handige app ontwikkeld die het eenvoudig maakt de gegevens direct systematisch te verzamelen. Mensen die geinteresseerd zijn in […]

lees verder »

meer nieuws »

Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

logo provincie Noord-Holland