Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid is een collectief van 120 boeren in het zuiden van de provincie die zich inzetten voor natuurwaarden op het boerenland.

Wat gebeurt er?


grasland

  • verhogen van de waterstand in het voorjaar
  • kruidenrijke weiden
  • graslanden waar weidevogelkuikens opgroeien maaien nadat de kuikens vliegvlug zijn
  • stroken weiland langs de sloot niet mesten en laat maaien
  • beschermen van nesten

akkers

  • kruidenrijke akkerrand

water

  • bufferstroken op weiden en akkers - geen mest of gewasbescherming
  • baggerspuit
  • ecologisch sloten - o.a. deel van de vegetatie laten staan

Wim Schippers over de boer in de maatschappij

Door zijn ervaringen als pionier op de familieboerderij en talloze bezoeken aan uiteenlopende boerenbedrijven, weet de auteur dat er volop perspectief […]

lees verder »

Grasland doorgezaaid met kruiden

De basis van de biodiversiteit in onze polders is de vegetatie. Een monocultuur van engels raaigras brengt veel eiwit op […]

lees verder »

Grutto's zoeken nat grasland in Aetsveld

In de polder Aetsveld gaat het waterschap de drooglegging in bepaalde delen verminderen. De kaart die het waterschap geeft van de […]

lees verder »

meer nieuws »

Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

logo provincie Noord-Holland