Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid is een collectief van 120 boeren in het zuiden van de provincie die zich inzetten voor natuurwaarden op het boerenland.

Wat gebeurt er?


grasland

akkers

water

  • bufferstroken op weiden en akkers - geen mest of gewasbescherming
  • baggerspuit
  • ecologisch sloten - o.a. deel van de vegetatie laten staan

Eerste telling Ronde Hoep 6-8 april

Met de telling begin april durf ik nog weinig te zeggen over de grutto’s. Vorig jaar waren het er 206 […]

lees verder »

Melkveehouderij op nat veen

Keynote speaker is Joel Salatin, die met ons meedenkt over de uitdagingen die spelen in het veenweidegebied, met name rond […]

lees verder »

Fantastisch vlees

In gesprek met Joel Salatin Maandag 23 April 13.00-17.00 uur Eemlandhoeve Bisschopsweg 7, 3752 LK Bunschoten-Spakenburg   […]

lees verder »

meer nieuws »

Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

logo provincie Noord-Holland