Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid is een collectief van 120 boeren in het zuiden van de provincie die zich inzetten voor natuurwaarden op het boerenland.

Wat gebeurt er?


grasland

akkers

water

  • bufferstroken op weiden en akkers - geen mest of gewasbescherming
  • baggerspuit
  • ecologisch sloten - o.a. deel van de vegetatie laten staan

Kennismaking project Melkfabriek AmstelNatuurZuivel

Grote belangstelling van de boeren uit Amstelland Na veel voorbereiding door ANV De Amstel, Vogelbescherming Nederland. Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer en groothandel […]

lees verder »

concept predatiebeheerplan

Predatie van nesten en kuikens kan een groot probleem zijn voor het reproductiesuccs van weidevogels. Collectief Noord-Holland Zuid werkt aan een […]

lees verder »

Help met een blauwe dienst de waterkwaliteit

Help met een blauwe dienst de waterkwaliteit een handje!   Met de waterkwaliteit in sloten en plassen gaat het steeds beter. Toch […]

lees verder »

meer nieuws »

Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

logo provincie Noord-Holland