Haarlemmermeer

De Haarlemmermeer is drooggemaakt in de periode 1848-1852 door drie beroemde gemalen: Leeghwater, Cruquius en Lijnden.

Agrarisch natuurbeheer is nieuw voor de Haarlemmermeer. Collectief NHZ legt 40 kilometer kruidenrijke akkerranden. De waterkwaliteit zal verbeteren doordat er minder mest en gewasbeschermingsmiddel in het water kunnen komen. Insectenpopulaties worden opgebouwd. Hierdoor zal de plaagdruk op de gewassen verminderen en zal minder gewasbescherming nodig zijn op de akkers.

Ook vissen (zoals stekelbaars en bittervoorn), vogels (denk aan gele kwikstaart en patrijs) en andere dieren kunnen van deze ontwikkelingen profiteren.

Hiernaast: locatie akkerstroken