">

Botanische randen grote winst biodiversiteit

18-05-2017

Verspreid over de regio beheren enkele veehouders al hun percelen op een speciale manier: een rand van twee meter langs de sloot krijgt geen mest en wordt niet meegemaaid bij de eerste snede.

Met dit beheer komt er geen mest in de het water, zodat de kwaliteit verbetert. Bovendien ontwikkelt zich op de schralere grond een bloemrijke vegetatie. Door deze niet te maaien, bloeien de kruiden volop, profiteren insecten van de bloemen en vinden vogels en kleine zoogdieren een veilige plek.

Waar gemaaid is, wordt dat goed zichtbaar in de polder.

Wintervoedselakkers in de Haarlemmereer

Een van de oorzaken van het rap verdwijnen van de akkervogels uit Nederland is de beperkte beschikbaarheid van zaad in […]

lees verder »

Volle greppels goed voor kieviten

Landschap Noord-Holland heeft in 2016 en 2017 onderzoek gedaan naar deffecten van greppelplasdras in grasland en randen langs maïsakkers. De resultaten […]

lees verder »

Kennismaking project Melkfabriek AmstelNatuurZuivel

Grote belangstelling van de boeren uit Amstelland Na veel voorbereiding door ANV De Amstel, Vogelbescherming Nederland. Stichting Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer en groothandel […]

lees verder »

meer nieuws »