">

Botanische randen grote winst biodiversiteit

18-05-2017

Verspreid over de regio beheren enkele veehouders al hun percelen op een speciale manier: een rand van twee meter langs de sloot krijgt geen mest en wordt niet meegemaaid bij de eerste snede.

Met dit beheer komt er geen mest in de het water, zodat de kwaliteit verbetert. Bovendien ontwikkelt zich op de schralere grond een bloemrijke vegetatie. Door deze niet te maaien, bloeien de kruiden volop, profiteren insecten van de bloemen en vinden vogels en kleine zoogdieren een veilige plek.

Waar gemaaid is, wordt dat goed zichtbaar in de polder.

Ruige mest!?

Ruige mest is belangrijk voor de weidevogels: het bevordert het bodemleven dat het voedsel is voor de vogels. […]

lees verder »

Volledige subsidie toegekend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) controleren of de leden van collectief […]

lees verder »

Coöperatie Amstelgoed Natuurzuivel zoekt personeel

  De Coöperatie Amstelgoed Natuurzuivel (ANZ) bestaat uit ruim twintig agrarische bedrijven in de regio Amstelland die gezamenlijk een melkfabriek aan […]

lees verder »

meer nieuws »