Leefgebieden: open grasland

  1. Als er gemaaid wordt, wordt er om de nesten heen gemaaid.
  2. Als er (veel) koeien in de wei komen, wordt er een nestbeschermer op het nest gezet.
  3. Op 300 ha. wordt het gras pas gemaaid in juni, als na controle is gebleken dat er geen kuikens meer lopen.
  4. Op 25 ha. gaat het vee begin mei van het perceel af en blijft er rust tot half juni.
  5. Rondom 80 ha. grasland waar pas in juni wordt gemaaid, wordt het water in de sloten hoog gezet.
  6. Op 32 ha. grasland grazen tussen april en half juni heel weinig koeien, zodat de weidevogels alle ruimte krijgen.
  7. Over een lengte van 140 kilometer krijgen slootkanten over een breedte van 2 meter een kruidenrijk karakter en laat de boer het gras staan als hij de eerste keer maait.

 

 

Open grasland is een belangrijk onderdeel van de boerennatuur in Noord-Holland Zuid. Het beheer is gericht op weidevogels. 100 agarische bedrijven in de regio zetten zich in om de weidevogels te behouden op meer dan 2000 ha. grasland.

Vrijwilligers helpen bij het zoeken van nesten die beschermd moeten worden.

Inspiratiedag Landschap Noord-Holland - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

31-01-2018

  PROGRAMMA Deelname is gratis, aanmelden is noodzakelijk.  13.00 uur - Inloop met kopje koffie en thee en inschrijven workshops 13.30 - 14.05 uur - Kort welkom door Ernest Briët (directeur Landschap Noord-Holland) en start plenaire bijeenkomst Dagvoorzitter Margreet Reijntjes interviewt Alex Datema (BoerenNatuur.nl), Ernest Briët en Elianne […]

lees verder »

Kievitonderzoek

13-11-2017

Landschap Noord-Holland heeft in 2016 en 2017 onderzoek gedaan naar deffecten van greppelplasdras in grasland en randen langs maïsakkers. De resultaten zijn belangrijk om de juiste keuzen te maken voor de kieviten.   Download het verslag hier. […]

lees verder »

Inzaaien kruiden gestart - Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid

30-09-2017

Het project kruidenrijk grasland is energiek van start gegaan. Meer dan 530 kilo zaad die is geoogst in de Nederlandse natuur wordt de komende weken uitgestrooid om de kruidenrijkdom van de weiden in Noord-Holland te vergroten. De eerste boeren hebben […]

lees verder »