Vorst heeft ook goede kanten

06-03-2018

De vogels hebben het niet makkelijk gehad in de periode met kou en ijs. De zonnige kant is dat dit jaar de stalmest vroeg op het land kon worden gebracht.

Ruige stalmest wordt vooral uitgereden op de percelen die met een bloemrijke begroeiing in combinatie met vocht en een rustperiode tot in juni een goed leefgebied vormen voor de weidevogels. Dit type mest zorgt voor een rijk bodemleven waarvan de vogels leven

Een ander voordeel: ruige hoekjes konden voor het broedseizoen worden opgeruimd zodat vossen er geen schuilplaats meer vinden.

Bijeenkomsten subsidieregeling Bodem& Water

  Klimaatverandering en bodemdaling hebben een steeds groter effect op het watersysteem en op uw bedrijfsvoering. Hierdoor kan plaatselijk droogte, verzilting […]

lees verder »

Steenuilen komen van ver naar Amstelland

Op 30 mei werden drie steeuilen gevangen langs de Amstel die al een ring hadden. Verrassend was dat twee van […]

lees verder »

Vlinders weidevogelboulevard in aanleg

Het fietspad door de bovenkerkerpolder (de Middenweg) wordt onderhouden door de boeren. Door te maaien en af te voeren wordt […]

lees verder »

meer nieuws »