Vorst heeft ook goede kanten

06-03-2018

De vogels hebben het niet makkelijk gehad in de periode met kou en ijs. De zonnige kant is dat dit jaar de stalmest vroeg op het land kon worden gebracht.

Ruige stalmest wordt vooral uitgereden op de percelen die met een bloemrijke begroeiing in combinatie met vocht en een rustperiode tot in juni een goed leefgebied vormen voor de weidevogels. Dit type mest zorgt voor een rijk bodemleven waarvan de vogels leven

Een ander voordeel: ruige hoekjes konden voor het broedseizoen worden opgeruimd zodat vossen er geen schuilplaats meer vinden.

Jaar van de Huiszwaluw

Vogelbescherming heeft 2018 uitgeroepen tot jaar van de huiszwaluw. Deze prachtige vogeltjes broeden vaak bij boerderijen. Terwijl boerenzwaluwen in de regel […]

lees verder »

Vlinderhoekje op het erf!

300 zakjes met zaad van bloemen waar bijen en vlinders dol op zijn. Daarmee kunnen boeren in Noord-Holland Zuid 300 […]

lees verder »

meer nieuws »