Winst voor weidevogel en melkveehouder

10-05-2022

In het project Winst & Weidevogels - Weidemaatregelen voor (functionele  agro-)biodiversiteit is samen met collectieven en melkveehouders gewerkt aan meer biodiversiteit en het behoud van weidevogels. De kennis, ervaringen en onderzoeksresultaten zijn zoveel mogelijk gebundeld op website www.weidewinst.nl en in een brochure. Het levert mooie aanbevelingen voor de praktijk.

Het project is gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland en uitgevoerd
door het Veenweiden Innovatiecentrum, Louis Bolk Instituut, PPP-Agro
Advies en Hogeschool Van Hall-Larenstein. 

 

Weidemaatregelen voor meerwaarde

In het project Winst & Weidevogels is gezocht naar inzicht in weidevogelwensen waar een
veehouder op in kan spelen – en uiteraard op de vraag hoe je dat dan het beste doet, welke inzichten er dan toe doen. Denk aan ‘weidevogelbeweiding’, het woord zegt al genoeg. ‘Maaien met weidevogelverstand’ is een andere. Spelen met bemesting, sturen van het waterpeil. Wat zijn bij al die onderdelen de knoppen om aan te draaien om betere condities te creëren voor de weidevogels. Waar veehouders met hun vakmanschap en een weidevogelbril op meteen invloed op hebben en mee aan de slag kunnen. 

Moeten we voor de optimale weidegrond voor weidevogels terug naar de landbouw van de jaren zestig van de vorige eeuw? Of gaan we voor modern vakmanschap dat twee werelden kan verenigen: voldoende gezond voedsel voor de mens produceren én optimale omstandigheden bieden aan de vogels? Dát is de inzet van Winst & Weidevogels; een gespreid bed voor de vogels én een goed inkomen voor de veehouder, om dat gespreide bed ook blijvend te kunnen verzorgen.

Kortom, met de huidige landbouwpraktijk als uitgangspunt is gewerkt aan maatregelen en voorwaarden die goed inpasbaar zijn op (een deel van) een modern melkveebedrijf en wel zo dat ze zo effectief mogelijk zijn. Maatregelen die door veel meer veehouders opgepakt kunnen worden, ook buiten de begrensde gebieden met weidevogelbeheer van agrarische collectieven. Wederzijdse winst voor weidevogel en melkveehouder!

 

weidewinst.nl: biodiversiteit levert meerwaarde op!

Download hier de brochure 

 

 

Leden Amstelland beplanten hun erf

Zestien van onze leden in Amstelland zijn gestart met het planten van extra bomen op en rond hun erf en […]

lees verder »

Gedeputeerden PNH op bezoek bij de agrarische collectieven

Kennismaken met de agrarische collectieven van Noord-Holland. Dat was de reden van de ontmoeting op 31 januari tussen de nieuwe […]

lees verder »

Samen aan de slag voor boeren met toekomst in de Bovenkerkerpolder

Veertien NHZ-leden uit de Bovenkerkerpolder en bestuurders van de provincie Noord-Holland, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Amstelveen en ons […]

lees verder »

meer nieuws »