Invulling van het nieuwe GLB

28-12-2021

Het Nationaal Strategisch Plan

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2023-2027. Het NSP is opgesteld door de programmaorganisatie NSP-GLB 23-27. De bestuurlijke opdrachtgevers zijn de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de gedeputeerde met portefeuille GLB namens het Interprovinciaal Overleg. In deze organisatie werken het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de provincies, waterschappen, RVO en het ministerie van I&W samen aan de voorstellen.

Sinds 2019 wordt gewerkt aan de invulling van het nieuwe GLB. Daarbij zijn stakeholders nauw betrokken. Belangrijke veranderingen in het nieuwe GLB zijn ontwikkeld in de praktijk. Zo hebben honderden boeren in diverse GLB-pilots actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de eco-regeling. Maatschappelijke-, natuur- en landbouworganisaties zijn via de maatschappelijke begeleidingsgroep actief meegenomen en geconsulteerd. Via diverse conferenties en publicaties zijn stakeholders uitgenodigd om mee te denken.

 

DOWNLOAD

Welkom in Amstelland op 12 juni

Stichting Beschermers Amstelland nodigt u na twee jaar weer van harte uit voor de 14e Amstellanddag! Op 12 juni is […]

lees verder »

Winst voor weidevogel en melkveehouder

In het project Winst & Weidevogels - Weidemaatregelen voor (functionele  agro-)biodiversiteit is samen met collectieven en melkveehouders gewerkt aan meer biodiversiteit en het […]

lees verder »

Landbouwportaal Noord-Holland: wat kan dat voor je betekenen?

Wist je dat… collectief Noord-Holland Zuid ook samenwerkt met het Landbouwportaal Noord-Holland? Het portaal helpt je graag bij toekomstbestendig, duurzaam ondernemen: speciaal op […]

lees verder »

meer nieuws »