Gruttobeheer succesvol langs de Amstel

16-12-2021

De Algemene Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht met de constatering dat ondanks het weidevogel­beheer het aantal grutto’s in vergelijking met het jaar 2000 is afgenomen. Dat is niet verwonderlijk, want weidevogel­beheer vindt lang niet overal plaats en stond in 2000 nog in de kinderschoenen.

De preciezere vraag, of weidevogelbeheer werkt, is niet te beantwoorden met zo te roeren in een brei van cijfers. De concrete effecten van concreet weidevogelbeheer meten, dat beantwoordt de vraag naar het effect direct en helder.

Langs de Amstel (de Rondehoep in Ouderkerk aan de Amstel en de Bovenkerkerpolder in Amstelveen) gaat het goed met de grutto’s. Hier tellen we de grutto’s sinds 2005 jaarlijks en koppelen we hun reproductie direct aan het agrarisch beheer. We tellen eind april het aantal broedparen en eind mei brengen we in kaart hoeveel grutto’s waar met kuikens rondlopen. 90% van de graslanden waar de grutto’s in dit gebied met kuikens lopen, wordt pas gemaaid nadat de kuikens zijn weggevlogen.

Onze telcijfers geven twee trends aan:

  1. Het aantal grutto’s blijft stabiel.
  2. Het aantal kuikens stijgt.

Dat het aantal broedvogels stabiel is, valt te begrijpen: de beide polders zitten tot de rand toe vol grutto’s, er kan niet meer bij. Waar blijven de nieuwe vogels dan? Ook dat hebben we in beeld: de aantallen ten zuiden van deze polders, in de Utrechtse regio Ronde Venen, groeien. Ook daar is een effectief beheer uitgevoerd door collectief Rijn, Vecht en Venen voor deze soort.

Het weidevogelbeheer van Collectief Noord-Holland Zuid bestaat uit het creëren van grote aaneengesloten blokken vochtige, kruidenrijke graslanden, die pas laat worden gemaaid. Daarbij sluiten de boeren aan bij de weidevogelreservaten van beheerder Landschap Noord-Holland.

Er is weinig fantasie nodig om te bedenken wat er zou zijn gebeurd zonder het creëren van grote aaneengesloten blokken vochtige, kruidenrijke graslanden die pas laat worden gemaaid: de meeste grutto’s zouden zijn verdwenen, want zonder deze weidevogelgraslanden lukt het ze onvoldoende om hun kuikens de lucht in te krijgen.

Werkt dit weidevogelbeheer? Die vraag is eenvoudig te beantwoorden: ja, het werkt. Is dat overal zo? Vast niet: de economische omstandigheden moeten het de boeren aantrekkelijk maken om het beheer op een voldoende schaalgrootte te brengen - kleine hoekjes werken vaak niet. In Amstelland werken we daaraan met een eigen weidevogel-melkmerk ‘Boeren van Amstel’. Bovendien ontwikkelen de boeren hier scenario’s voor de toekomst van hun bedrijfsvoering op een manier die verdere verbeteringen voor natuur en milieu realiseert èn geld oplevert Want zonder verdienmodel voor de boer zijn de weidevogels echt snel weg! Deze boeren zijn daarover constructief in gesprek met alle relevante partijen.

Het gaat goed met de grutto langs de Amstel en er is alle reden om te vertrouwen dat dat zo blijft. Als we doorgaan op de ingeslagen weg, met meer investeringen op basis van doordachte maatwerkplannen, kunnen we de grutto behouden. Het Aanvalsplan Grutto is een goede stap in die richting.

 

PERSBERICHT

Artikel over weidevogels in Amstelveens Nieuwsblad

Dankzij gunstig weer was 2021 goed jaar voor weidevogels in Amstelland. Het ene jaar gaat het beter met de weidevogels dan […]

lees verder »

Helft boeren vindt al de weg naar Landbouwportaal Noord-Holland

Zorgen voor een win-win situatie voor boeren en tuinders én overheden op het gebied van water en bodem. Dat was […]

lees verder »

Invulling van het nieuwe GLB

Het Nationaal Strategisch Plan Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode […]

lees verder »

meer nieuws »