Demonstratieveld akkerranden, vogelakkers en kruidenrijke berm

06-05-2021

Op 28 april jl. is op het akkerbouwbedrijf van Richard Enthoven een demoveld aangelegd met verschillende soorten kruidenrijke mengsels.  Binnen het ANLb worden sinds 2016 akkerranden, percelen en overhoekjes ingezaaid met verschillende soorten mengsels. Dit varieert van eenjarige bloemenranden, meerjarige graskruidenranden, wintervoedselveldjes, natuurbraakstroken tot een kruidenmengsel specifiek voor de Patrijs.

Het demonstratieveld bevat 12 verschillende soorten mengsels die grotendeels al worden toegepast in de Haarlemmermeer.  Nieuw zijn een bermbloemenmengsel en een processie-control mengsel, speciaal ontwikkeld voor het aantrekken van insecten in bermen en groenstroken. Het demoveld biedt de mogelijkheid om alle mengsels in één oogopslag te bekijken.

Vorig jaar hebben akkerbouwers in de Haarlemmermeer deelgenomen aan de GLB pilot Akkerbelt. Hierbij is ervaring opgedaan met verschillende soorten kruidenrijke mengsels, o.a. om nuttige insecten aan te trekken voor natuurlijke plaagbestrijding in de gewassen. Het demoveld biedt tevens een mooie gelegenheid om samen met gebiedspartijen de dialoog aan te gaan over de groenblauwe dooradering in de Haarlemmer. Bloemrijke akkerranden, kruidenrijke bermen en slootkanten kunnen de biodiversiteit namelijk een enorme boost geven. Samenwerking hierbij is van groot belang om kansen optimaal te benutten.

GLB-Pilot Akkerbelt: eind verslag

Met negen collectieven die een  akkerbouw-achterban  kennen is twee jaar hard gewerkt aan de totstandkoming en de uitvoering van de pilotÁkkerbelt. Een […]

lees verder »

PUNTENSYSTEEM VOOR BODEM EN WATER STIMULEERT VERGROENING

Een prestatiegericht puntensysteem stimuleert veehouders in veenweidegebieden om verdergaande maatregelen te nemen voor bodem, water en klimaat. Het kan een invulling […]

lees verder »

Demonstratieveld akkerranden, vogelakkers en kruidenrijke berm

Op 28 april jl. is op het akkerbouwbedrijf van Richard Enthoven een demoveld aangelegd met verschillende soorten kruidenrijke mengsels.  Binnen […]

lees verder »

meer nieuws »