Bij 12: Evaluatie ANlb

01-04-2021

Het Stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ‘staat’ vier jaar na de start en ontwikkelt zich goed als instrument voor agrarische collectieven en provincies om biodiversiteit en waterkwaliteit in landelijk gebied te verbeteren. De uitvoerbaarheid is toegenomen door duidelijke rollen en samenwerking. Dat blijkt uit de lerende evaluatie in opdracht van het ministerie LNV en de provincies.

 

Lees verder

Uit de evaluatie blijkt dat er nog geen harde conclusies zijn te trekken over de ecologische effectiviteit. Voor een oordeel daarover is het nog te vroeg. Hoewel de evaluatie voor veel soorten nog geen uitspraken kan doen over de ecologische effectiviteit, is investeren in lange termijn habitatkwaliteit belangrijk om de effectiviteit te vergroten, zeggen de onderzoekers. Maar ANLb alleen is onvoldoende om de ecologische kwaliteit van het agrarische landschap te verbeteren. De voortzetting en doorontwikkeling van het ANLb is nodig, want de biodiversiteit op het boerenland gaat achteruit. De kansen daarvoor zijn aanwezig.

GLB-Pilot Akkerbelt: eind verslag

Met negen collectieven die een  akkerbouw-achterban  kennen is twee jaar hard gewerkt aan de totstandkoming en de uitvoering van de pilotÁkkerbelt. Een […]

lees verder »

PUNTENSYSTEEM VOOR BODEM EN WATER STIMULEERT VERGROENING

Een prestatiegericht puntensysteem stimuleert veehouders in veenweidegebieden om verdergaande maatregelen te nemen voor bodem, water en klimaat. Het kan een invulling […]

lees verder »

Demonstratieveld akkerranden, vogelakkers en kruidenrijke berm

Op 28 april jl. is op het akkerbouwbedrijf van Richard Enthoven een demoveld aangelegd met verschillende soorten kruidenrijke mengsels.  Binnen […]

lees verder »

meer nieuws »