Bij 12: Evaluatie ANlb

01-04-2021

Het Stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ‘staat’ vier jaar na de start en ontwikkelt zich goed als instrument voor agrarische collectieven en provincies om biodiversiteit en waterkwaliteit in landelijk gebied te verbeteren. De uitvoerbaarheid is toegenomen door duidelijke rollen en samenwerking. Dat blijkt uit de lerende evaluatie in opdracht van het ministerie LNV en de provincies.

 

Lees verder

Uit de evaluatie blijkt dat er nog geen harde conclusies zijn te trekken over de ecologische effectiviteit. Voor een oordeel daarover is het nog te vroeg. Hoewel de evaluatie voor veel soorten nog geen uitspraken kan doen over de ecologische effectiviteit, is investeren in lange termijn habitatkwaliteit belangrijk om de effectiviteit te vergroten, zeggen de onderzoekers. Maar ANLb alleen is onvoldoende om de ecologische kwaliteit van het agrarische landschap te verbeteren. De voortzetting en doorontwikkeling van het ANLb is nodig, want de biodiversiteit op het boerenland gaat achteruit. De kansen daarvoor zijn aanwezig.

Meer insecten op kruidenrijke weilanden

Gemiddeld wordt er op het kruidenrijke grasland per etmaal 40% meer biomassa waargenomen van ongewervelden dan op het monocultuur grasland; […]

lees verder »

Bij 12: Evaluatie ANlb

Het Stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ‘staat’ vier jaar na de start en ontwikkelt zich goed als instrument voor agrarische […]

lees verder »

Bodemcoaches weer aan de slag

Kijk ze hier staan, de bodemcoaches NH, ze mogen vanaf vandaag via Landbouwportaal NH weer op gratis bedrijfsbezoek bij agrariërs […]

lees verder »

meer nieuws »