Bodemcoaches weer aan de slag

29-03-2021

Kijk ze hier staan, de bodemcoaches NH, ze mogen vanaf vandaag via Landbouwportaal NH weer op gratis bedrijfsbezoek bij agrariërs in NH voor kennis en advies over verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. 

Uiteraard met inachtneming van de RIVM regels, het bezoek vindt dan ook alleen buiten plaats en te allen tijde 1,5m afstand houden. De bodemcoaches kijken samen met de agrariër naar de bodemconditie en geven advies over verbeteren bodemkwaliteit. Al een bodemcoach op bezoek gehad? Dan kan een tweede gratis bezoek aangevraagd worden om weer naar de bodemconditie te kijken, of verbetering al zichtbaar is of om een nieuwe aanpak te bespreken. Ook de coaches van de andere thema’s mogen weer op pad. Zie www.landbouwportaalnoordholland.nl

GLB-Pilot Akkerbelt: eind verslag

Met negen collectieven die een  akkerbouw-achterban  kennen is twee jaar hard gewerkt aan de totstandkoming en de uitvoering van de pilotÁkkerbelt. Een […]

lees verder »

PUNTENSYSTEEM VOOR BODEM EN WATER STIMULEERT VERGROENING

Een prestatiegericht puntensysteem stimuleert veehouders in veenweidegebieden om verdergaande maatregelen te nemen voor bodem, water en klimaat. Het kan een invulling […]

lees verder »

Demonstratieveld akkerranden, vogelakkers en kruidenrijke berm

Op 28 april jl. is op het akkerbouwbedrijf van Richard Enthoven een demoveld aangelegd met verschillende soorten kruidenrijke mengsels.  Binnen […]

lees verder »

meer nieuws »