Loopkevers op de akkers

11-02-2021

In de Haarlemmermeer werkt NHZ samen met de gemeente en andere partijen om een groenblauwe dooradering voor insecten te realiseren. Onze leden leggen circa 160 kilometer (!!) bloemrijke randen aan langs de akkers. Samen met ecologische beheerde bermen en oevers geeft dit de insecten een flinke steun in de rug,

In dit kader is een ecologische monitoring voor de loopkevers uitgevoerd om inzicht te krijgen in het voorkomen van loopkevers.

LEES HET VERSLAG

Met potvallen werden loopkevers gevangen, de Rijksuniversiteit Groningen ondersteunde met het determineren van de kevers.

Er zijn meer soorten kevers in de akkerranden dan in het gewas. Voor het gekozen gebiedsdoel ‘biodiversiteit’ lijken de maatregelen effectief.

Loopkevers leveren een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van plaaginsecten. Loopkevers jagen op schadelijke bodeminsecten, maar ook de larven en eitjes van plaaginsecten in de gewassen worden bestreden. Ook op deze manier leveren de randen een bijdrage aan de natuurlijke bestrijding van plagen en kunnen zo het gebruik van gewasbescherming beperken.

Kevers zijn weer een belangrijke bron van voedsel voor akkervogels -ook die soorten gaan profiteren van de randen.

Foto: akkersnelloper een algemene verschijning.

Loopkevers op de akkers

In de Haarlemmermeer werkt NHZ samen met de gemeente en andere partijen om een groenblauwe dooradering voor insecten te realiseren. […]

lees verder »

Raakt de bodem uitgeput?

Een prikkelende uitzending van Zembla: de bodem van de landbouwgebieden raakt uitgeput...   Klik naar de uitzending. […]

lees verder »

'Onze Weidevogels'

Agrio uitgeverij (bij velen bekend, o.a. het blad 'Melkvee') heeft een blad gepubliceerd onder de titel 'Onze Weidevogels'. Veel boeren zullen het […]

lees verder »

meer nieuws »