Strokenteelt in de Haarlemmermeer

30-11-2020

In de Haarlemmermeer zijn al enkele biologische akkerbouwers, Een van de leden van NHZ, Izak Bos gaatr ok omschakelen naar een biologische aanpak. Een van de problemen waarmee hij geconfronteerd wordt, zijn aaltjes in de bodem. Die aaltjes, legt hij uit, hebben voordeel van de bestrijding van schimmels in de bodem , zoals gebruikelijk is. 

 

Lees het artikel

Bos zet akkerranden en wintervoedselakkers voor vogels in om de overstap naar biologische te maken. Op die manier krijgt hij voldoende biodiversiteit op zijn land om plagen tegen te gaan. 

Een belangrijk vernieuwing is de overgang naar strokenteelt. De gewassen gaan elkaar afwisselen in stroken van 3 meter, bovendien komen er weer bloemenrande tussen die ervoor zorgen dat er natuurlijke  vijanden tegen plaagdieren als luizen aanwezig zijn. Op die manier zijn de gewassen beschermd zonder 'spuiten'.

Meer insecten op kruidenrijke weilanden

Gemiddeld wordt er op het kruidenrijke grasland per etmaal 40% meer biomassa waargenomen van ongewervelden dan op het monocultuur grasland; […]

lees verder »

Bij 12: Evaluatie ANlb

Het Stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ‘staat’ vier jaar na de start en ontwikkelt zich goed als instrument voor agrarische […]

lees verder »

Bodemcoaches weer aan de slag

Kijk ze hier staan, de bodemcoaches NH, ze mogen vanaf vandaag via Landbouwportaal NH weer op gratis bedrijfsbezoek bij agrariërs […]

lees verder »

meer nieuws »