Strokenteelt in de Haarlemmermeer

30-11-2020

In de Haarlemmermeer zijn al enkele biologische akkerbouwers, Een van de leden van NHZ, Izak Bos gaatr ok omschakelen naar een biologische aanpak. Een van de problemen waarmee hij geconfronteerd wordt, zijn aaltjes in de bodem. Die aaltjes, legt hij uit, hebben voordeel van de bestrijding van schimmels in de bodem , zoals gebruikelijk is. 

 

Lees het artikel

Bos zet akkerranden en wintervoedselakkers voor vogels in om de overstap naar biologische te maken. Op die manier krijgt hij voldoende biodiversiteit op zijn land om plagen tegen te gaan. 

Een belangrijk vernieuwing is de overgang naar strokenteelt. De gewassen gaan elkaar afwisselen in stroken van 3 meter, bovendien komen er weer bloemenrande tussen die ervoor zorgen dat er natuurlijke  vijanden tegen plaagdieren als luizen aanwezig zijn. Op die manier zijn de gewassen beschermd zonder 'spuiten'.

Subsidies kringlooplandbouw

Er zijn veel regelingen die agrarische bedrijven ondersteunen bij het vinden van een nieuwe koers. Deze website zet alle kansen op […]

lees verder »

GLB-Pilot Akkerbelt: eind verslag

Met negen collectieven die een  akkerbouw-achterban  kennen is twee jaar hard gewerkt aan de totstandkoming en de uitvoering van de pilotÁkkerbelt. Een […]

lees verder »

PUNTENSYSTEEM VOOR BODEM EN WATER STIMULEERT VERGROENING

Een prestatiegericht puntensysteem stimuleert veehouders in veenweidegebieden om verdergaande maatregelen te nemen voor bodem, water en klimaat. Het kan een invulling […]

lees verder »

meer nieuws »