Oeverafkalving in de veenweiden

22-11-2020

Oeverafkalving vindt wijdverspreid plaats in het veenweidegebied. Waardevolle landbouwgrond kalft af door golfslag, stroming en door het wegspoelen van veraard en waterverzadigd veen. In het veenweidegebied is afkalving te zien aan steil geworden oevers langs de grotere watergangen of aan oeververzakking langs ‘gewone’ perceelsloten.

Afkalving versnelt bij afwezigheid van vegetatie en wanneer het veen zwart komt te liggen door vertrapping, holen in oevers, snelle peilveranderingen, té intensief baggeren of schonen, woelende vissen, en door kaalslag als gevolg van golven en stroming.

Een handreiking is ontwikkeld die gebruikt kan worden om per locatie te inventariseren welke oorzaken een potentieel risico vormen voor oeverafkalving.

https://nmi-agro.shinyapps.io/Handreiking

 

Handout

Last van oeverafkalving op uw land? Voor wie zich verder wil verdiepen in deze materie schreef het Nutrienten Management Instituut een uitgebreid rapport over deze problematiek.

LEES HET RAPPORT

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland?

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland? In de Nederlandse landbouw is de belangstelling voor kruidenrijk grasland enorm gegroeid. Het kruidenrijker maken […]

lees verder »

(S)ken je sloot: viewer open

Sinds 2017 is een flinke groep boeren in het werkgebied van Waterschap AGV actief aan het vastleggen hoe de sloten […]

lees verder »

Jaarboek Boerenlandvogels Noord-Holland

Zoals ieder jaar heeft Landschap Noord-Holland weer een prachtig vormgegeven verslag gemaakt over de Boerenlandvogels in de provincie. Dit jaar […]

lees verder »

meer nieuws »