Beheermonitoring Boerenlandnatuur 2020

11-11-2020

Ook in 2020 hebben alle betrokken (met name boeren) bij het weidevogelbeheer in Noord-Holland Zuid grote inspanningen gedaan om weidevogels, zoals grutto, aan een goed broedsucces te helpen. Er was veel kuikenland geregeld dat laat werd gemaaid.

 

LEES HET UITGEBREIDE VERSLAG

Desondanks was 2020 een slecht jaar voor onder andere de grutto. De oorzaken waren tweeledig: langdurige droogte en hoge predatiedruk. Nu komt een slecht jaar vaker voor in de natuur, maar dan moeten er ook goede jaren zijn. Die goede jaren zijn er ook geweest in Noord-Holland Zuid: 2015-2019. In 2020 is veel geïmproviseerd om de plots opduikende problemen het hoofd te bieden. Zo ging het slootpeil pas vrij laat omhoog in elke polder, terwijl dat had eerder gemoeten. Bejagen van vossen was pas mogelijk vanaf het begin van broedseizoen waardoor het niet meeviel de predatiedruk tijdig omlaag te brengen. Niet alle qua boerenlandnatuur was negatief in het afgelopen seizoen. Zo werden er twee jaar na inzaaien en gericht maaibeheer relatief veel argusvlinder aangetroffen op een daartoe bestemde kade. Eenden zoals krakeend hadden een laat en ogenschijnlijk goed broedseizoen. Bloemrijke akkerranden in het Gooi en in de Haarlemmermeer bleken een positief effect te hebben op het landschap en de biodiversiteit.

Oeverafkalving in de veenweiden

Oeverafkalving vindt wijdverspreid plaats in het veenweidegebied. Waardevolle landbouwgrond kalft af door golfslag, stroming en door het wegspoelen van veraard en […]

lees verder »

Aanvalsplan grutto

  Lees het rapport […]

lees verder »

Beheermonitoring Boerenlandnatuur 2020

Ook in 2020 hebben alle betrokken (met name boeren) bij het weidevogelbeheer in Noord-Holland Zuid grote inspanningen gedaan om weidevogels, […]

lees verder »

meer nieuws »