Beheermonitoring Boerenlandnatuur 2020

11-11-2020

Ook in 2020 hebben alle betrokken (met name boeren) bij het weidevogelbeheer in Noord-Holland Zuid grote inspanningen gedaan om weidevogels, zoals grutto, aan een goed broedsucces te helpen. Er was veel kuikenland geregeld dat laat werd gemaaid.

 

LEES HET UITGEBREIDE VERSLAG

Desondanks was 2020 een slecht jaar voor onder andere de grutto. De oorzaken waren tweeledig: langdurige droogte en hoge predatiedruk. Nu komt een slecht jaar vaker voor in de natuur, maar dan moeten er ook goede jaren zijn. Die goede jaren zijn er ook geweest in Noord-Holland Zuid: 2015-2019. In 2020 is veel geïmproviseerd om de plots opduikende problemen het hoofd te bieden. Zo ging het slootpeil pas vrij laat omhoog in elke polder, terwijl dat had eerder gemoeten. Bejagen van vossen was pas mogelijk vanaf het begin van broedseizoen waardoor het niet meeviel de predatiedruk tijdig omlaag te brengen. Niet alle qua boerenlandnatuur was negatief in het afgelopen seizoen. Zo werden er twee jaar na inzaaien en gericht maaibeheer relatief veel argusvlinder aangetroffen op een daartoe bestemde kade. Eenden zoals krakeend hadden een laat en ogenschijnlijk goed broedseizoen. Bloemrijke akkerranden in het Gooi en in de Haarlemmermeer bleken een positief effect te hebben op het landschap en de biodiversiteit.

Loopkevers op de akkers

In de Haarlemmermeer werkt NHZ samen met de gemeente en andere partijen om een groenblauwe dooradering voor insecten te realiseren. […]

lees verder »

Raakt de bodem uitgeput?

Een prikkelende uitzending van Zembla: de bodem van de landbouwgebieden raakt uitgeput...   Klik naar de uitzending. […]

lees verder »

'Onze Weidevogels'

Agrio uitgeverij (bij velen bekend, o.a. het blad 'Melkvee') heeft een blad gepubliceerd onder de titel 'Onze Weidevogels'. Veel boeren zullen het […]

lees verder »

meer nieuws »