Boeren monitoren waterkwaliteit

09-10-2020

Dit jaar hebben 59 veehouders van vier verschillende collectieven in het werkgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht meegedaan aan het project (S) ken je sloot’. Zij hebben in totaal 407 sloten gemonitord.

 

LEES DE NIEUWSBRIEF

Wat in de resultaten opvalt is dat de kwaliteit in de veenpolders in ongeveer de helft van de gevallen matig of laag is. Op klei en zand lijkt de kwaliteit vaak beter.

De verschillen tussen de polders zijn groot.  Met maatregelen als ecologisch slootschonen en botanische bufferstroken langs de slootkanten wordt getracht de waterkwaliteit en de biodiversiteit in het water te verbeteren.

Filmpje bijeenkomst kruidenrijk grasland Wij-land

Kruiden en bloemen in het grasland van de veehouder. Een uitdaging die heel veel boeren aangaan! […]

lees verder »

Boeren monitoren waterkwaliteit

Dit jaar hebben 59 veehouders van vier verschillende collectieven in het werkgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht meegedaan […]

lees verder »

Bestuivers en natuurlijke vijanden akkerranden Haarlemmermeer

Collectief Noord-Holland Zuid realiseert met haar partners een groene dooradering in de Haarlemmermeer. Dit gebeurt onder andere om te kijken […]

lees verder »

meer nieuws »