Op weg naar een effectieve groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer.

21-09-2020

Op woensdag 16 september 2020 heeft een veldbijeenkomst plaatsgevonden van 13.00 tot 15.00 uur aan het Turfspoor in Lisserbroek. Doel van de bijeenkomst was om een bestuurders en ambtenaren van Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Haarlemmermeer te informeren over de ervaringen met de GLB-pilot Akkerbelt en de bijbehorende uitdaging om de biodiversiteit (o.a. nuttige insecten) in de Haarlemmermeer te verbeteren.

LEES HET VERSLAG

Een belangrijk onderdeel binnen de pilot is het realiseren van een groenblauw raster. Hiermee wordt bedoeld een aaneenschakeling van groene en blauwe elementen in het landschap, zoals watergangen, bermen, bomenrijen, taluds en groene erven.  Door groen en blauw met elkaar te verbinden ontstaan meer mogelijkheden voor planten en dieren, waaronder (nuttige) insecten. Denk hierbij aan voldoende voedsel, schuilgelegenheid, voortplantingsmogelijkheden én de mogelijk voor soorten om zich te verplaatsen in een gebied.

De grutto kán wel geholpen worden

Nu het weidevogelseizoen op z'n einde loopt, komen Mark Kuiper van NHZ en René Faber van RVV in Trouw nog […]

lees verder »

Voedselvisiecafé in Amstelland-Meerlanden

Provincie Noord-Holland organiseerde in het voorjaar een aantal Voedselvisiecafés. Maar die in Amstelland-Meerlanden kon helaas niet doorgaan. Deze wordt nu alsnog georganiseerd […]

lees verder »

Demo ‘Bemest op z’n Best’: Goed goud of goed fout?

Op 14 juni a.s. organiseert PPP-Agro Advies West een demo over graslandbemesting op veengrond in het kader van hun meerjarige […]

lees verder »

meer nieuws »