Op weg naar een effectieve groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer.

21-09-2020

Op woensdag 16 september 2020 heeft een veldbijeenkomst plaatsgevonden van 13.00 tot 15.00 uur aan het Turfspoor in Lisserbroek. Doel van de bijeenkomst was om een bestuurders en ambtenaren van Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Haarlemmermeer te informeren over de ervaringen met de GLB-pilot Akkerbelt en de bijbehorende uitdaging om de biodiversiteit (o.a. nuttige insecten) in de Haarlemmermeer te verbeteren.

LEES HET VERSLAG

Een belangrijk onderdeel binnen de pilot is het realiseren van een groenblauw raster. Hiermee wordt bedoeld een aaneenschakeling van groene en blauwe elementen in het landschap, zoals watergangen, bermen, bomenrijen, taluds en groene erven.  Door groen en blauw met elkaar te verbinden ontstaan meer mogelijkheden voor planten en dieren, waaronder (nuttige) insecten. Denk hierbij aan voldoende voedsel, schuilgelegenheid, voortplantingsmogelijkheden én de mogelijk voor soorten om zich te verplaatsen in een gebied.

2022: positieve ontwikkelingen beheer, matig broedsucces weidevogels

Het agrarisch natuurbeheer in ons werkgebied is afgelopen jaar verder versterkt. Maar 2022 was voor weidevogels in Noord-Holland Zuid een […]

lees verder »

Bijgewerkte uitleg nieuwe samenhang GLB-onderdelen

Op dit moment benadert het collectief alle leden individueel om de beheerwensen voor volgend jaar te inventariseren. Omdat de regels van […]

lees verder »

Bijeenkomst 'Wat betekent het nieuwe GLB voor u?'

Op donderavond 8 december nodigt de Provincie Noord-Holland u van harte uit om aanwezig te zijn bij een informatiebijeenkomst georganiseerd vanuit […]

lees verder »

meer nieuws »