Op weg naar een effectieve groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer.

21-09-2020

Op woensdag 16 september 2020 heeft een veldbijeenkomst plaatsgevonden van 13.00 tot 15.00 uur aan het Turfspoor in Lisserbroek. Doel van de bijeenkomst was om een bestuurders en ambtenaren van Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Haarlemmermeer te informeren over de ervaringen met de GLB-pilot Akkerbelt en de bijbehorende uitdaging om de biodiversiteit (o.a. nuttige insecten) in de Haarlemmermeer te verbeteren.

LEES HET VERSLAG

Een belangrijk onderdeel binnen de pilot is het realiseren van een groenblauw raster. Hiermee wordt bedoeld een aaneenschakeling van groene en blauwe elementen in het landschap, zoals watergangen, bermen, bomenrijen, taluds en groene erven.  Door groen en blauw met elkaar te verbinden ontstaan meer mogelijkheden voor planten en dieren, waaronder (nuttige) insecten. Denk hierbij aan voldoende voedsel, schuilgelegenheid, voortplantingsmogelijkheden én de mogelijk voor soorten om zich te verplaatsen in een gebied.

Leden Amstelland beplanten hun erf

Zestien van onze leden in Amstelland zijn gestart met het planten van extra bomen op en rond hun erf en […]

lees verder »

Gedeputeerden PNH op bezoek bij de agrarische collectieven

Kennismaken met de agrarische collectieven van Noord-Holland. Dat was de reden van de ontmoeting op 31 januari tussen de nieuwe […]

lees verder »

Samen aan de slag voor boeren met toekomst in de Bovenkerkerpolder

Veertien NHZ-leden uit de Bovenkerkerpolder en bestuurders van de provincie Noord-Holland, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Amstelveen en ons […]

lees verder »

meer nieuws »