Op weg naar een effectieve groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer.

21-09-2020

Op woensdag 16 september 2020 heeft een veldbijeenkomst plaatsgevonden van 13.00 tot 15.00 uur aan het Turfspoor in Lisserbroek. Doel van de bijeenkomst was om een bestuurders en ambtenaren van Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Haarlemmermeer te informeren over de ervaringen met de GLB-pilot Akkerbelt en de bijbehorende uitdaging om de biodiversiteit (o.a. nuttige insecten) in de Haarlemmermeer te verbeteren.

LEES HET VERSLAG

Een belangrijk onderdeel binnen de pilot is het realiseren van een groenblauw raster. Hiermee wordt bedoeld een aaneenschakeling van groene en blauwe elementen in het landschap, zoals watergangen, bermen, bomenrijen, taluds en groene erven.  Door groen en blauw met elkaar te verbinden ontstaan meer mogelijkheden voor planten en dieren, waaronder (nuttige) insecten. Denk hierbij aan voldoende voedsel, schuilgelegenheid, voortplantingsmogelijkheden én de mogelijk voor soorten om zich te verplaatsen in een gebied.

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland?

Hoe denken veehouders over kruidenrijk grasland? In de Nederlandse landbouw is de belangstelling voor kruidenrijk grasland enorm gegroeid. Het kruidenrijker maken […]

lees verder »

(S)ken je sloot: viewer open

Sinds 2017 is een flinke groep boeren in het werkgebied van Waterschap AGV actief aan het vastleggen hoe de sloten […]

lees verder »

Jaarboek Boerenlandvogels Noord-Holland

Zoals ieder jaar heeft Landschap Noord-Holland weer een prachtig vormgegeven verslag gemaakt over de Boerenlandvogels in de provincie. Dit jaar […]

lees verder »

meer nieuws »