Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

25-06-2020

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot en op de waterkwaliteit. Ook voor de boeren is het leuk en leerzaam om te weten welke planten langs en in de sloten voorkomen en hoe de waterkwaliteit is. Daarvoor heeft Waternet samen met drie collectieven waaronder NHZ het project ‘(S)ken je sloot’ opgezet.

Meedoen aan het project ‘(S)ken je sloot’ betekent dat deelnemers zelf een deel van hun sloten onderzoeken op de hoeveelheid en soorten planten in en langs de sloot, de helderheid en baggerdiepte van de sloot.

 

Meer informatie? Andries Kamstra

Instructiefilmpjes (S)ken je sloot:

&index=6&list=PLVRtrcjYLbc7PpRqfgIWxtolFQEp6sfR4" target="_blank">1. Hoe werkt (s)ken je sloot?
&index=6&list=PLVRtrcjYLbc7PpRqfgIWxtolFQEp6sfR4" target="_blank">2. Kiezen van een traject
3
&index=4&list=PLVRtrcjYLbc7PpRqfgIWxtolFQEp6sfR4" target="_blank">. Meten: kleur, geur, breedte, diepte en slibdikte
4. Schatten van de vegetatielagen
&index=5&list=PLVRtrcjYLbc7PpRqfgIWxtolFQEp6sfR4" target="_blank">5. Planten herkennen
" target="_blank">6. Installatie app

&index=3&list=PLVRtrcjYLbc7PpRqfgIWxtolFQEp6sfR4" target="_blank">7. Functies app slotenmonitoring

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland biedt boeren in Noord-Holland gratis bedrijfsbezoeken en advies door coaches om te werken aan de water- en […]

lees verder »

Sken je sloot -Boeren verbeteren waterkwaliteit

Waternet/AGV wil graag weten welke effecten de watermaatregelen zoals baggerspuiten en ecologisch slootschonen hebben op het leven in de sloot […]

lees verder »

GLB pilot groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer

Collectief NHZ doe mee met een breed uitgezette pilot om te kijken welke veranderingen inde GLB mogelijk kunnen zijn. In de […]

lees verder »

meer nieuws »