Akkerranden langs mais in de Bovenkerkerpolder vol leven

25-10-2019

Vrijwilligers hebben op een mooie dag in oktober gekeken welke insecten en vogels gebruik maken van de nog niet gemaaide bloemenranden langs maispercelen in de Bovenkerkerpolder. Ze zitten vol leven, vlinders, bijen, libellen en vogels!

Genoteerd werden: graspieper, houtduif, koperwiek, nijlgans, stormmeeuw, veldleeuwerik, waterhoen, wilde eend, blauwe reiger, buizerd, grote zilverreiger, holenduif, kokmeeuw, krakeend, spreeuw, watersnip, wintertaling, wulp, aardhommel, distelvlinder, honingbij, rode heidelibel, klein koolwitje, steenhommel, haas en zweefvlieg ssp.

Vlinders en andere insecten geteld op Gooise Akkerranden

Leden van NHZ hebben in 2019 voor het tweede jaar akkerranden vol bloemen aangelegd in het Gooi. De Vlinderstichting heeft […]

lees verder »

Onderzoek Insekten in Akkerranden Haarlemmermeer

CLM heeft samen met vrijwilligers in de Haarlemmer meer een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor Functionele Agro Biodiversiteit van […]

lees verder »

Noord-Holland Jaarboek boerenlandvogels 2019

Hoe verging het de Noord-Hollandse weidevogels afgelopen broedseizoen? We zetten de cijfers op een rij in het Jaarboek Boerenlandvogels 2019 […]

lees verder »

meer nieuws »