Akkerranden langs mais in de Bovenkerkerpolder vol leven

25-10-2019

Vrijwilligers hebben op een mooie dag in oktober gekeken welke insecten en vogels gebruik maken van de nog niet gemaaide bloemenranden langs maispercelen in de Bovenkerkerpolder. Ze zitten vol leven, vlinders, bijen, libellen en vogels!

Genoteerd werden: graspieper, houtduif, koperwiek, nijlgans, stormmeeuw, veldleeuwerik, waterhoen, wilde eend, blauwe reiger, buizerd, grote zilverreiger, holenduif, kokmeeuw, krakeend, spreeuw, watersnip, wintertaling, wulp, aardhommel, distelvlinder, honingbij, rode heidelibel, klein koolwitje, steenhommel, haas en zweefvlieg ssp.

Nog laat kerkuilkuiens

In de bovenkerkerpolder vond het team van de vogelwerkgroep Ouderkerk dat de nestkasten schoonmaakt nog onverwacht drie jonge kerkuilen eind […]

lees verder »

Akkerranden langs mais in de Bovenkerkerpolder vol leven

Vrijwilligers hebben op een mooie dag in oktober gekeken welke insecten en vogels gebruik maken van de nog niet gemaaide […]

lees verder »

De boer is een regisseur

Boeren zijn geen slachtoffer, maar regisseur van het landschap. Wanneer ze die taak op zich nemen ontstaat een nieuw duurzaam […]

lees verder »

meer nieuws »